Når skal jeg kontakte Norgesnett?

Terje Gabrielsen

Hovedregelen er at du bør kontakte en elektriker i første omgang når du ønsker å utføre endringer på det elektriske anlegget ditt. Alle endringer i anlegget må meldes til nettselskapet av en installatør.

Unntaket er når det gjelder:

Fra- og tilkobling, flytte master o.l.

Ved ønske om fra- og tilkobling av en stikkledning, f.eks. ved skifte av kledning kontaktes Norgesnett via vår portal . Bruk kategorien Endring/flytting av nettanlegg

Spenningsklage

Har du mistanke om redusert spenningskvalitet på anlegget ditt kontakter du Norgesnett via vår portal . Bruk kategorien Spenningskvalitet

 

Kapasitet i nettet og prisforespørsel

Mindre bygg; boliger, hytter etc

Vi ber alle våre kunder først og fremst benytte en elektriker til å melde inn deres behov til oss (se «Hva skal jeg gjøre for å få strøm/mer strøm?»). Dette sikrer at vi kun trenger å beregne kapasiteten på strømnettet i området en gang. Vi har som regel kapasitet i nettet for effektøkninger knyttet til mindre bygg som boliger og hytter.

Ved direkte kundehenvendelser vedr ledig kapasitet, oppgir ikke vi dette. Du må oppgi ditt kapasitetsbehov. Utifra oppgitt kapasitetsbehov kan vi gi et prisoverslag. Ved henvendelse bruk vårt kontaktskjema og kategorien Annet

Større anlegg, næringsbygg, feltutbygging, blokker etc

Send din henvendelse via vår portal . Bruk kategorien Forespørsel om nettilknytning av større anlegg

 

Demontering av eksisterende installasjon

Skal dere rive huset og ønsker stikkledningen demontert og måler tatt ned kontaktes nettselskapet via vårt kontaktskjema. Bruk kategorien Annet