Hjem » Norgesnett » Kraftsystemmodellen

Kraftsystemmodellen

Vannet fosser inn i kraftstasjonen gjennom rør fra vannmagasinene oppe i fjellene. Man utnytter energien som er i bevegelsen til vannet, og leder det inn på en generator i kraftstasjonen. Generatoren omformer energien til strøm. Fra kraftstasjonen blir strømmen transportert ut på strømnettet.

Nå er målet å ikke tape for mye energi på vei ut i strømnettet og strømmen sendes videre i store kraftledninger med høy spenning som skal ivareta dette.

Les mer om nettap

Strømmens reise videre går gjennom sentralnettet som i all hovedsak er eid av Statnett som kan beskrives som hovedveiene i kraftsystemet som også omfatter kraftledninger til utlandet. Det er sentralnettet som binder sammen kraftsystemet i Norge. Deretter går reisen videre gjennom regionalnettet som eies av ulike nettselskap. Regionalnettet er bygget som forbindelse mellom Sentralnett og det endelige Distribusjonsnettet som bringer strømmen helt fremt til forbrukeren. Distribusjonsnettet er eid av et lokalt nettselskap. Nettselskapene har ansvar for å drifte og bygge strømnettet i et geografisk område basert på konsesjon og har monopol i sitt område. Inntektene til nettselskapene er strengt regulert av myndighetene. Ditt strømnett er driftet av Norgesnett som har ansvar for strømnettet på Askøy, Fredrikstad, Hvaler, Røyken, Nesodden, Enebakk og Ski.