Hjem » Entreprenør » Bestilling lavspentkobling

Bestilling lavspentkobling

Utkobling / Innkobling

Nettstasjon

Informasjon om behandlingstid

  • Strømstans skal godkjennes av driftssentralen og evt. overliggende nett før varsling
  • Berørte kunder skal varsles minimum 3 virkedager før planlagt utkobling
  • Produksjonsanlegg, forretninger, samfunnskritiske institusjoner o.l. varsles direkte av entreprenør i planleggingsfasen

Firma (Entreprenør)