Hjem » Norgesnett » Norgesnett har nøytralitetsforpliktelser

Norgesnett har nøytralitetsforpliktelser

Norgesnett er et nettselskap som bygger og drifter strømnett. Via strømnettet sørger vi for at våre nettkunder får levert sin strøm fra sine strømleverandører.

Norgesnett og nettselskapene i Norge er i en monopolsituasjon og er regulert av myndighetene. Kraftmarkedet i Norge derimot er fritt. Dette betyr at strømkundene selv kan velge strømleverandør de vil kjøpe strøm fra.

En forutsetning for et effektivt strømmarked er at det er et klart skille mellom monopolregulert og konkurranseorientert virksomhet.

Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter har myndighetene nøytralitetsbestemmelser og krav som sørger for at nettfunksjonen ikke skal påvirke konkurranseforholdene i markedet.

Krav til nøytral opptreden gjelder derfor overfor alle nettkunder, kraftleverandører og produsenter.

Strømleverandører i selskaper som også har nettvirksomhet har også nøytralitetskrav på seg. Relasjonen av tilhørighet i et integrert selskap skal ikke påvirke kundenes valg av strømleverandør.

Visuelt sier også nøytralitetsbestemmelsene at nettselskap og strømleverandører ikke skal ha navn, logo- og profillikhet.

Oppsummert skal Norgesnett være nøytral overfor deg som nettkunde og kan blant annet ikke komme med anbefalinger vedrørende:

  • Valg av strømleverandør
  • Valg av installatør
  • Valg av solcelleleverandører
  • Valg av utstyrsleverandører for tilkobling til HAN-porten i måleren

Her rådgiver vi kundene til å søke på internett.

I henhold til regelverket skal Norgesnett årlig utarbeide årsrapport for nøytralitet.

Norgesnett utarbeider første gang årsrapport for 2021. I tillegg foreligger det rutinebeskrivelse for nøytral opptreden i Norgesnett.

 

Årsrapport nøytralitet Norgesnett 2022

Rutinebeskrivelse for nøytral opptreden i Norgesnett 2022

 

Rapport tidligere år:

Årsrapport nøytralitet Norgesnett 2021

Rutinebeskrivelse for nøytral opptreden i Norgesnett 2021