Hjem » Installatør » Elsmart nettmelding

Elsmart nettmelding

Melde arbeid

Alle arbeider i tilknytting til målerpunkt og/eller endring av overlastvern må forhåndsmeldes og utføres av en autorisert installatør.

Norgesnett bruker det web-baserte programmet Elsmart for elektronisk håndtering av melding om installasjonsarbeid.

Visste du at du enkelt kan hente anleggsdata fra Elsmart? Enkle meldinger kan godkjennes automatisk, les mer her.

Når er det ikke behov for å sende inn melding om installasjonsarbeider?

Jf. EBLs installasjons – og tilknytningsregler pkt 5.2.3:
«For mindre utvidelser og forandringer som ikke medfører bruksendringer og som ikke berører vern mot overstrøm herunder vern mot overbelastning, kortslutning og målerinstallasjon er det ikke nødvendig å sende melding.»

Hvem kan melde inn jobber i Elsmart?

Det er kun autoriserte installatørfirmaer som har mulighet til å sende inn melding om installasjonsarbeid til nettselskapet via Elsmart.

Vi benytter Elsmart mot et annet nettselskap, hvordan får vi tilgang hos Norgesnett?

Hvis dere har en bruker i Elsmart mot et annet nettselskap, logg inn i Elsmart på vanlig måte med en bruker med administratorrettigheter.
Når dere har logget inn finner dere «Admin» øverst i den gule linjen til høyre, velg denne og deretter «Ny søknad».
Da kommer dere på en side hvor dere finner en ny nedtrekksmeny. I denne menyen finner dere alle nettselskap som bruker Elsmart som dere ikke er registrert mot tidligere. Velg Norgesnett, og deretter «Send». Ettersom dere er registrert mot et annet nettselskap tidligere vil søknaden bli automatisk godkjent.
Dere kan gå inn på «Ny melding» umiddelbart. Der vil dere nå finne Norgesnett i nedtrekksmenyen, og kan sende melding.

Vi har aldri brukt Elsmart før, hvordan får vi en bruker?

Hvis dere ikke har bruker i Elsmart fra før, gå til www.elsmart.com og velg «Registrere ditt selskap». Der må dere først godta en brukeravtale, og deretter fylle ut en søknad for tilgang til Elsmart. Folk hos Elsmart går igjennom og godkjenner dere som bruker. Dere vil få passord og brukernavn tilsendt når dere er registret.