Hjem » Installatør

Velkommen til våre nye ressursside for installatører

Vi i Norgesnett er glade for å kunne presentere vår nye ressursside, designet spesielt for installatører som jobber i våre områder. Vårt mål er å gi deg all den informasjonen du trenger for å gjøre jobben din så enkel og effektiv som mulig. Gjennom denne siden ønsker vi man finner praktisk informasjon, men også nyheter og andre aktuelle saker.

Som installatør må alt arbeid som involverer tilknytting til målerpunkt og/eller endring av overlastvern, forhåndsmeldes til det nettselskapet som oprerer i de ulike nettområdene i Norge. Dette inkluderer alle typer arbeid, uavhengig av omfang eller kompleksitet. Alle arbeid må utføres av en autorisert installatør, som har den nødvendige kompetansen og opplæringen for å sikre at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende forskrifter og standarder.

Alle saker meldes inn til oss via vår webløsning Elsmart:

 

Innledende saksbehandling: Basert på informasjonen du gir oss, vil vi utarbeide et grovt løsningsforslag og kostnadsestimat, inkludert anleggsbidrag. Du eller din kunde må akseptere estimatet og være villig til å dekke videre utredningskostnader før saken kan gå videre.

Planlegging: I denne fasen detaljprosjekteres den tekniske løsningen og det utarbeides en avtale om anleggsbidrag. Denne avtalen inneholder frister og krav det er viktig du setter deg inn i.

Gjennomføring/Avslutning: Her utføres nødvendige tiltak i nettet for å muliggjøre tilknytningen av bestilt kapasitet til forbruk/produksjon. Som installatør vil du spille en nøkkelrolle i denne fasen.

Ferdigmeding : Når arbeidet er avsluttet, meldes dette inn til Norgesnett. Ferdigmeldingen gåes igjennom -> godkjennes/etterspør mer dokumentasjon

Norgesnett har som mål om at alle innmeldte saker skal være påbegynt og tildelt saksbehandler innen 10 virkedager. Ved stor pågang eller krevende saker kan saksbehandlingen ta noe lenger tid, men sjelden mer en 25 virkedager.

Feil som er rettet hos kunder som har hatt tilsyn skal meldes inn i vår webbaserte løsning i Elwin rettemelding

Det lokale eltilsyn er nettselskapets kontrollorgan som har ansvar for å påse at elektriske anlegg og utstyr er i forskriftsmessig stand og ikke medfører fare for liv, helse eller materielle verdier. Installatørene spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Hvert år kontrollerer Norgesnett omkring 3000 boliger, hytter og næringsvirksomhet. I tillegg virksomheter som tilbyr/utfører arbeid knyttet til elekstriske anlegg og elektrisk utstyr. Har du som installatør rettet anlegg, skal dette meldes inn i Elwin rettemelding. Programmet er webbasert og kan nå brukes hva hvor som helst. Gjennom Elwin kan DLE og kundeservice følge arbeidet og bidra med å gi gode svar ved henvendelser fra den aktuelle kunden.