Hjem » Kunde » Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

 

På grunn av de ekstraordinære høye strømprisene har Stortinget blitt enig om en kompensasjonsordning. Ordningen er gjelder foreløpig frem til mars 2023.

Norgesnett administrerer den kompensasjonsordningen for kunder i våre konsesjonsområder.

Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt. Kompensasjonen skal administreres gjennom nettselskapene og vil fremkomme på din nettleie faktura. Staten kompenserer en viss prosent av husholdningenes strømutgifter. Støttesatsen settes måned for måned for hvert prisområde i Norge. Satsen beregnes ut ifra gjennomsnittlig spotpris i hvert prisområde. Dersom spotprisen overstiger 70 øre per kWh, vil staten dekke 90 % av det (55 % desember 2021 og 80 % fra januar – august). Husholdninger kan motta støtte for inntil 5 000 kWh per måned.

Støttesatsene vil da variere måned for måned.

Dersom strømstøtten overstiger nettleien vil dette komme til fratrekk på din totale strømregning, dette gjelder om du har en strømleverandør som både fakturerer strøm og nettleie. Dette gjelder de fleste av våre kunder.

Får du faktura direkte fra oss, vil du kunne et eventuelt tilgodebeløp utbetalt dersom vi har ditt kontonummer. Det er fortsatt en del kunder som ikke har registrert sitt kontonummer, dette kan gjøres på MIN side.  En eventuell utbetaling vil skje på fakturaens forfallsdato. På MIN side har du full oversikt over dine fakturaer, forbruk og annet som gjelder ditt kundeforhold. Vi anbefaler deg å ta en titt der.

Får du ikke logget inn på Min side, les mer her

Kompensasjonsordningen tar ikke hensyn til hvilken strømavtale du har med din strømleverandør. Dersom du ikke har AMS måler vil forbruket ditt bli stipulert som vanlig og kompensasjonen vil bli beregnet ut ifra dette. Dersom du har flere boliger som står oppført som husholdning får man kompensasjon for alle

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil administrere ordningen overfor nettselskapene. De oppdaterer sine nettsider med nyttig informasjon.

NVE har også laget en egen spørsmål og svar side.

Det er mange som ringer oss som spør hvordan deres eiendom er registrert, dette gjelder spesielt fritidsboliger. Kunder som er registrert som «bolig» i matrikkelen har rett på kompensasjon. Dermed gjelder ikke kompensasjonsordningen fritidsboliger eller næring.

Er du usikker på om du er registrert som «bolig» eller ikke, kan du selv slå opp på din eiendom her: https://seeiendom.kartverket.no/

En del hyttekunder har fast bostedsadresse på sin hytte. Myndighetene presiserer at de som bor fast i fritidsboliger må søke kommunen om bruksendring for å ha rett på strømstøtte.

Støttesatser

Måned
Prisområde
Gjennomsnittspris
Støttesats
Desember 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
268,68 øre/kWh
223,51 øre/kWh
NO5 (Askøy)
269,52 øre/kWh
224,46 øre/kWh
November 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
112,57 øre/kWh
47,89 øre/kWh
NO5 (Askøy)
112,57 øre/kWh
47,89 øre/kWh
Oktober 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
131,85 øre/kWh
69,58 øre/kWh
NO5 (Askøy)
131,89 øre/kWh
69,63 øre/kWh
September 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
358,69 øre/kWh
324,77 øre/kWh
NO5 (Askøy)
358,69 øre/kWh
324,77 øre/kWh
August 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
344,29 øre/kWh
274,29 øre/kWh
NO5 (Askøy)
341,58 øre/kWh
271,58 øre/kWh
Juli 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
166,90 øre/kWh
96,90 øre/kWh
NO5 (Askøy)
166,90 øre/kWh
96,90 øre/kWh
Juni 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
150,19 øre/kWh
80,19 øre/kWh
NO5 (Askøy)
150,12 øre/kWh
80,12 øre/kWh
Mai 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
164,97 øre/kWh
94,97 øre/kWh
NO5 (Askøy)
165,02 øre/kWh
95,02 øre/kWh
April 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
174,00 øre/kWh
104,00 øre/kWh
NO5 (Askøy)
174,38 øre/kWh
104,38 øre/kWh
Mars 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
187,04 øre/kWh
117,04 øre/kWh
NO5 (Askøy)
187,05 øre/kWh
117,05 øre/kWh
Februar 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
120,54 øre/kWh
50,54 øre/kWh
NO5 (Askøy)
120,24 øre/kWh
50,24 øre/kWh
Januar 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
140,63 øre/kWh
70,63 øre/kWh
NO5 (Askøy)
137,12 øre/kWh
67,12 øre/kWh
Desember 2021
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
177,13 øre/kWh
73,65 øre/kWh
NO5 (Askøy)
176,69 øre/kWh
73,35 øre/kWh

Våre kunder kan gå inn på Min Side. og finne sitt kompensasjonsbeløp. Dette gjøres i Prøveavregning. Når fakturaen er ferdigprodusert vil beløpet også fremkomme på denne.

Det er viktig at dere som får faktura rett fra oss,  logger inn på Min Side  slik at du får registrert ditt kontonummer som du skal motta utbetalt kompensasjon på. Les mer om dette HER

Kunder som har registrert sitt kontonummer vil få utbetalt sitt tilgodebeløp på fakturaens forfallsdato.

Kompensasjonsordning for boligselskaper

I forbindelse med utbetaling av strømstøtte, er boligselskap definert som en fellesbetegnelse for borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke seksjonerte boligsameier.

Støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og vi som nettselskap betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt vi har registrert på boligselskaper. Vi har ikke tall på antall boenheter tilknyttet boligselskapet og derfor blir støtten utbetalt for hele forbruket. Boligselskapet skal kun ha støtte for inntil 5000k kWh per boenhet.

Det er styret til boligselskapet som selv har ansvar for å kontrollere om man har fått utbetalt for mye støtte, om dette er tilfelle har de en plikt til å melde dette til nettselskapet.

Når boligselskapet har mottatt støtten skal styret:

  • Melde til Norgesnett dersom mer enn 20% av oppvarmet areal benyttes av andre enn husholdningene som er i boligselskapet (dette kan være butikker eller annet næringsformål)
  • Melde til Norgesnett dersom det samlede forbruket hos boligselskapet  er høyere enn 5000kWh per boenhet. Kunder i boenheter med egen måling kommer i tillegg.

Boligselskapet benytter Min Side på våre internettsider for å melde inn dette. Inne på siden velger man Bestille tjenester og deretter Borettslag og sameier.

Har boligselskapet registrert sitt kontonummer som støtten skal innbetales på?

Her også utføres dette i Min Side; velg Bestille tjenester og deretter Registrer kontonummer.

Spørsmål og svar til kompensasjonsordningen for boligselskaper kan du lese om på NVE sine nettsider

Kompensasjonsordning for veksthusnæringen og jordbruket

Det er nå også klart at jordbruket får en egen kompensasjonsordning. Myndighetene har bestemt at  Landbruksdirektoratet skal håndtere dette.

Les mer om jordbrukets ordning i Regjeringens pressemelding her

Du kan også lese mer på Norges Bondelags sider her

Eksempler

Spørsmål og svar vedrørende kompensasjon


Nei, ordningen vil bli håndtert av ditt nettselskap Norgesnett. Vi kjenner ditt månedlige forbruk, og beregner tilbakebetalingen basert på dette.

Er måleren registrert som husholdningsforbruk vil forbruket være med i ordningen fra start.

I støtten som utbetales for desember vil alle målepunkt registrert som næring, ikke være omfattet av ordningen.

Olje- og energidepartementet vil etter nyttår i egen forskrift inkludere jordbruk i ordningen.

Fellesmålt forbruk i boligselskap som ikke er registrert som husholdningsforbruk, er ikke inkludert i ordningen fra start.

Olje- og energidepartementet vil etter nyttår i egen forskrift regulere hvordan fellesmålt husholdningsforbruk skal inkluderes i ordningen.

Nei, kunder som ikke har en AMS-måler vil få sitt forbruk stipulert som vanlig, og kompensasjonen beregnet ut fra dette.