Hjem » Kunde » Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

 

På grunn av de ekstraordinære høye strømprisene har Stortinget blitt enig om en kompensasjonsordning. Ordningen er besluttet å forlenges ut 2024, men da som timesbasert strømstøtte fra og med 1. september 2023

Norgesnett administrerer den kompensasjonsordningen for kunder i våre konsesjonsområder.

Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt. Kompensasjonen skal administreres gjennom nettselskapene og vil fremkomme på din nettleie faktura. Staten kompenserer en viss prosent av husholdningenes strømutgifter. Satsen beregnes ut ifra spotprisen time for time i hvert prisområde. Dersom spotprisen en time overstiger 70 øre per kWh, vil staten dekke 90 % av det.

Støttesatsen time for time legges ut på NVE sine hjemmesider – Trykk her

Husholdninger kan motta støtte for inntil 5 000 kWh per måned, med timesbasert strømstøtte vil det kun være mulig å motta strømstøtte for de første 5 000 kWh. Det vil si at selv om det ikke er timer blant de første 5 000 kWh som er støtte berettiget, er det kun de første brukte 5 000 Kwh som kan få strømstøtte.

Alle kunder vil da få en indviduell strømstøtte, basert på eget forbruk og når på døgnet strømmen brukes. På din faktura fra oss, vil det kun stå en støttesats som utgjør den totale strømstøtten.

Dersom strømstøtten overstiger nettleien vil dette komme til fratrekk på din totale strømregning, dette gjelder om du har en strømleverandør som både fakturerer strøm og nettleie. Dette gjelder de fleste av våre kunder.

Får du faktura direkte fra oss, vil du kunne et eventuelt tilgodebeløp utbetalt dersom vi har ditt kontonummer. Det er fortsatt en del kunder som ikke har registrert sitt kontonummer, dette kan gjøres på MIN side.  En eventuell utbetaling vil skje på fakturaens forfallsdato. På MIN side har du full oversikt over dine fakturaer, forbruk og annet som gjelder ditt kundeforhold. Vi anbefaler deg å ta en titt der.

Fra avregningen som kommer i juni 23 vil tilgodebeløp under kr. 25,- ikke bli utbetalt men bli overført til neste faktura.

Får du ikke logget inn på Min side, les mer her

Kompensasjonsordningen tar ikke hensyn til hvilken strømavtale du har med din strømleverandør. Dersom du ikke har AMS måler vil forbruket ditt bli stipulert som vanlig og kompensasjonen vil bli beregnet ut ifra dette. Dersom du har flere boliger som står oppført som husholdning får man kompensasjon for alle

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil administrere ordningen overfor nettselskapene. De oppdaterer sine nettsider med nyttig informasjon.

NVE har også laget en egen spørsmål og svar side.

Det er mange som ringer oss som spør hvordan deres eiendom er registrert, dette gjelder spesielt fritidsboliger. Kunder som er registrert som «bolig» i matrikkelen har rett på kompensasjon. Dermed gjelder ikke kompensasjonsordningen fritidsboliger eller næring.

Er du usikker på om du er registrert som «bolig» eller ikke, kan du selv slå opp på din eiendom her: https://seeiendom.kartverket.no/

En del hyttekunder har fast bostedsadresse på sin hytte. Myndighetene presiserer at de som bor fast i fritidsboliger må søke kommunen om bruksendring for å ha rett på strømstøtte.

Det er nå vedtatt at personer som har folkeregistrert adresse og bor fast på sin fritidseiendom inkluderes i strømstøtteordningen.

Viktig!

 • Dette gjelder de som har folkeregistrert adresse før 18. januar 2023
 • Det må sendes en egen søknad til Norgesnett som inkluderer en bekreftelse fra skatteetaten.

Vi kan ikke behandle søknader om strømstøtte uten at denne dokumentasjonen foreligger.

Hvis du er folkeregistrert på adressen etter 18.01.23 vil du ikke få støtte til fritidsboligen. Du må da søke kommunen om bruksendring til bolig før du har krav på strømstøtte. Strømstøtte gis da fra påfølgende måned.

Støttesatser

Måned
Prisområde
Gjennomsnittspris
Støttesats
Juli 2023
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
36,79 øre/kWh
0 øre/kWh
NO5 (Askøy)
37,21 øre/kWh
0 øre/kWh
Juni 2023
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
73,26 øre/kWh
3,67 øre/kWh
NO5 (Askøy)
73,23 øre/kWh
3,63 øre/kWh
Mai 2023
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
78,61 øre/kWh
8,61 øre/kWh
NO5 (Askøy)
78,99 øre/kWh
8,99 øre/kWh
April 2023
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
110,94 øre/kWh
40,94 øre/kWh
NO5 (Askøy)
112,91 øre/kWh
42,91 øre/kWh
Mars 2023
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
112,64 øre/kWh
47,96 øre/kWh
NO5 (Askøy)
113,04 øre/kWh
48,42 øre/kWh
Februar 2023
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
114,88 øre/kWh
50,49 øre/kWh
NO5 (Askøy)
110,80 øre/kWh
45,90 øre/kWh
Januar 2023
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
126,59 øre/kWh
63,66 øre/kWh
NO5 (Askøy)
128,76 øre/kWh
66,11 øre/kWh
Desember 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
268,68 øre/kWh
223,51 øre/kWh
NO5 (Askøy)
269,52 øre/kWh
224,46 øre/kWh
November 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
112,57 øre/kWh
47,89 øre/kWh
NO5 (Askøy)
112,57 øre/kWh
47,89 øre/kWh
Oktober 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
131,85 øre/kWh
69,58 øre/kWh
NO5 (Askøy)
131,89 øre/kWh
69,63 øre/kWh
September 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
358,69 øre/kWh
324,77 øre/kWh
NO5 (Askøy)
358,69 øre/kWh
324,77 øre/kWh
August 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
344,29 øre/kWh
274,29 øre/kWh
NO5 (Askøy)
341,58 øre/kWh
271,58 øre/kWh
Juli 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
166,90 øre/kWh
96,90 øre/kWh
NO5 (Askøy)
166,90 øre/kWh
96,90 øre/kWh
Juni 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
150,19 øre/kWh
80,19 øre/kWh
NO5 (Askøy)
150,12 øre/kWh
80,12 øre/kWh
Mai 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
164,97 øre/kWh
94,97 øre/kWh
NO5 (Askøy)
165,02 øre/kWh
95,02 øre/kWh
April 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
174,00 øre/kWh
104,00 øre/kWh
NO5 (Askøy)
174,38 øre/kWh
104,38 øre/kWh
Mars 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
187,04 øre/kWh
117,04 øre/kWh
NO5 (Askøy)
187,05 øre/kWh
117,05 øre/kWh
Februar 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
120,54 øre/kWh
50,54 øre/kWh
NO5 (Askøy)
120,24 øre/kWh
50,24 øre/kWh
Januar 2022
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
140,63 øre/kWh
70,63 øre/kWh
NO5 (Askøy)
137,12 øre/kWh
67,12 øre/kWh
Desember 2021
NO1 (Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski)
177,13 øre/kWh
73,65 øre/kWh
NO5 (Askøy)
176,69 øre/kWh
73,35 øre/kWh

Våre kunder kan gå inn på Min Side. og finne sitt kompensasjonsbeløp. Dette gjøres i Prøveavregning. Når fakturaen er ferdigprodusert vil beløpet også fremkomme på denne.

Det er viktig at dere som får faktura rett fra oss,  logger inn på Min Side  slik at du får registrert ditt kontonummer som du skal motta utbetalt kompensasjon på. Les mer om dette HER

Kunder som har registrert sitt kontonummer vil få utbetalt sitt tilgodebeløp på fakturaens forfallsdato.

Kompensasjonsordning for boligselskaper

I forbindelse med utbetaling av strømstøtte, er boligselskap definert som en fellesbetegnelse for borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke seksjonerte boligsameier.

Støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og vi som nettselskap betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt vi har registrert på boligselskaper. Vi har ikke tall på antall boenheter tilknyttet boligselskapet og derfor blir støtten utbetalt for hele forbruket. Boligselskapet skal kun ha støtte for inntil 5000k kWh per boenhet.

Det er styret til boligselskapet som selv har ansvar for å kontrollere om man har fått utbetalt for mye støtte, om dette er tilfelle har de en plikt til å melde dette til nettselskapet.

Når boligselskapet har mottatt støtten skal styret:

 • Melde til Norgesnett dersom mer enn 20% av oppvarmet areal benyttes av andre enn husholdningene som er i boligselskapet (dette kan være butikker eller annet næringsformål)
 • Melde til Norgesnett dersom det samlede forbruket hos boligselskapet  er høyere enn 5000kWh per boenhet. Kunder i boenheter med egen måling kommer i tillegg.

Boligselskapet benytter Min Side på våre internettsider for å melde inn dette. Inne på siden velger man Bestille tjenester og deretter Borettslag og sameier.

Har boligselskapet registrert sitt kontonummer som støtten skal innbetales på?

Her også utføres dette i Min Side; velg Bestille tjenester og deretter Registrer kontonummer.

Spørsmål og svar til kompensasjonsordningen for boligselskaper kan du lese om på NVE sine nettsider

Kompensasjonsordning for veksthusnæringen og jordbruket

Det er nå også klart at jordbruket får en egen kompensasjonsordning. Myndighetene har bestemt at  Landbruksdirektoratet skal håndtere dette.

Les mer om jordbrukets ordning i Regjeringens pressemelding her

Du kan også lese mer på Norges Bondelags sider her

Eksempler

Gjennomsnittlig strømpris 120 øre

For differansen mellom 70 øre og 120 øre får man fra 1. april 2023 tilbakebetalt 80% + mva.
Differansen i dette eksemplet er 50 øre. 80% av dette blir 40 øre. 40 øre inkl. mva blir 50 øre.

Utregningen blir da slik:

Enebolig – Årsforbruk: 27 000 kWt
Forbruk april: 1 870 kWt
1 870 kWt * 50 øre/kWt = 935 kr inkl mva

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt
Forbruk april: 670 kWt
670 kWt * 50 øre/kWt = 335 kr inkl. mva

Gjennomsnittlig strømpris 200 øre

For differansen mellom 70 øre og 200 øre får man fra 1. april 2023 tilbakebetalt 80% + mva.
Differansen i dette eksemplet er 130 øre. 80% av dette blir 104 øre. 104 øre inkl. mva blir 130 øre.

Utregningen blir da slik:

Enebolig – Årsforbruk: 27 000 kWt
Forbruk april: 1 870 kWt
1 870 kWt * 130 øre/kWt = 2 431 kr inkl mva

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt
Forbruk april: 670 kWt
670 kWt * 130 øre/kWt = 871 kr inkl mva

Spørsmål og svar vedrørende kompensasjon


 • Trenger jeg å gi beskjed til Norgesnett?

  Nei, ordningen vil bli håndtert av ditt nettselskap Norgesnett. Vi kjenner ditt månedlige forbruk, og beregner tilbakebetalingen basert på dette.

 • Hva med ordningen for landbruk som har fellesmåler for både næring og privatbruk?

  Er måleren registrert som husholdningsforbruk vil forbruket være med i ordningen fra start.

  I støtten som utbetales for desember vil alle målepunkt registrert som næring, ikke være omfattet av ordningen.

  Olje- og energidepartementet vil etter nyttår i egen forskrift inkludere jordbruk i ordningen.

 • Hvordan blir ordningen for borettslag med felles måler?

  Fellesmålt forbruk i boligselskap som ikke er registrert som husholdningsforbruk, er ikke inkludert i ordningen fra start.

  Olje- og energidepartementet vil etter nyttår i egen forskrift regulere hvordan fellesmålt husholdningsforbruk skal inkluderes i ordningen.

 • Trenger man en AMS måler for dette?

  Nei, kunder som ikke har en AMS-måler vil få sitt forbruk stipulert som vanlig, og kompensasjonen beregnet ut fra dette.

[ultimate-faqs include_category='kompensasjon-hoy-strompris']