Hjem » Kunde » Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

 

På grunn av de ekstraordinære høye strømprisene har Stortinget blitt enig om en kompensasjonsordning. Ordningen gjaldt opprinnelig fra desember 2021 til og med mars 2022. Ordningen er planlagt forlenget til og med mars 2023.

Norgesnett administrerer den nye kompensasjonsordningen regjeringen har lagt frem for de kunder som tilhører Norgesnett sine konsesjonsområder. Ordningen som vil skje automatisk for husholdningskunder er på plass.

Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt. Kompensasjonen skal administreres gjennom nettselskapene og vil fremkomme på din nettleie faktura. Staten kompenserer en viss prosent av husholdningenes strømutgifter. Støttesatsen settes måned for måned for hvert prisområde i Norge. Satsen beregnes ut ifra gjennomsnittlig spotpris i hvert prisområde. Dersom spotprisen overstiger 70 øre per kWh, vil staten dekke 80 % av det (55 % gjaldt for desember 2021). Husholdninger kan motta støtte for inntil 5 000 kWh per måned.

Dersom strømstøtten overstiger nettleien vil dette komme til fratrekk på din totale strømregning, dette gjelder om du har en strømleverandør som både fakturerer strøm og nettleie. Dette gjelder de fleste av våre kunder.

Får du faktura direkte fra oss, vil du kunne et eventuelt tilgodebeløp utbetalt dersom vi har ditt kontonummer. Det er fortsatt en del kunder som ikke har registrert sitt kontonummer, dette kan gjøres på MIN side.  En eventuell utbetaling vil skje på fakturaens forfallsdato. På MIN side har du full oversikt over dine fakturaer, forbruk og annet som gjelder ditt kundeforhold. Vi anbefaler deg å ta en titt der.

Kompensasjonsordningen tar ikke hensyn til hvilken strømavtale du har med din kraftleverandør. Dersom du ikke har AMS måler vil forbruket ditt bli stipulert som vanlig og kompensasjonen vil bli beregnet ut ifra dette. Dersom du har flere boliger som står oppført som husholdning får man kompensasjon for alle

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil administrere ordningen overfor nettselskapene. De oppdaterer sine nettsider med nyttig informasjon.

NVE har også laget en egen spørsmål og svar side.

Det er mange som ringer oss som spør hvordan deres eiendom er registrert, dette gjelder spesielt fritidsboliger. Kunder som er registrert som «bolig» i matrikkelen har rett på kompensasjon. Dermed gjelder ikke kompensasjonsordningen fritidsboliger eller næring.

Er du usikker på om du er registrert som «bolig» eller ikke, kan du selv slå opp på din eiendom her: https://seeiendom.kartverket.no/

Annet tiltak som er vedtatt er kutt i elavgiften. Elavgiften kuttes med 8 øre i månedene januar-mars og ellers i året med 1,5 øre.

Støttesatsene for desember 2021 

Støttesatsene for januar 2022 

Støttesatsene for februar 2022 

Støttesatsene for mars 2022 

Støttesatsene for april 2022

Støttesatsene  for mai 2022

Støttesatsene for juni 2022

Støttesatsene for juli 2022

Støttesatsene for august 2022

Våre kunder kan gå inn på Min Side. og finne sitt kompensasjonsbeløp. Dette gjøres i Prøveavregning. Når fakturaen er ferdigprodusert vil beløpet også fremkomme på denne.

Det er også viktig at dere som ikke er på gjennomfakturering logger inn på Min Side. slik at du får registrert ditt kontonummer som du skal motta utbetalt kompensasjon på. Les mer om dette HER

Kunder som har registrert sitt kontonummer vil få utbetalt sitt tilgodebeløp på fakturaens forfallsdato.

 

Kompensasjonsordning for boligselskaper

I forbindelse med utbetaling av strømstøtte, er boligselskap definert som en fellesbetegnelse for borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke seksjonerte boligsameier.

Støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og vi som nettselskap betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt vi har registrert på boligselskaper. Vi har ikke tall på antall boenheter tilknyttet boligselskapet og derfor blir støtten utbetalt for hele forbruket. Boligselskapet skal kun ha støtte for inntil 5000k kWh per boenhet.

Flere boligselskap har allerede fått utbetalt strømstøtte for desember gjennom ordningen for husholdninger. Ettersom ordningen for husholdninger har et tak på 5000 kWh, har noen boligselskap fått for lite støtte for desember. Vi jobber for at dette skal bli korrigert på neste faktura.

Det er styret til boligselskapet som selv har ansvar for å kontrollere om man har fått utbetalt for mye støtte, om dette er tilfelle har de en plikt til å melde dette til nettselskapet.

Når boligselskapet har mottatt støtten skal styret:

  • Melde til Norgesnett dersom mer enn 20% av oppvarmet areal benyttes av andre enn husholdningene som er i boligselskapet (dette kan være butikker eller annet næringsformål)
  • Melde til Norgesnett dersom det samlede forbruket hos boligselskapet  er høyere enn 5000kWh per boenhet. Kunder i boenheter med egen måling kommer i tillegg.

Boligselskapet benytter Min Side på våre internettsider for å melde inn dette. Inne på siden velger man Bestille tjenester og deretter Borettslag og sameier.

Har boligselskapet registrert sitt kontonummer som støtten skal innbetales på?

Her også utføres dette i Min Side; velg Bestille tjenester og deretter Registrer kontonummer.

Spørsmål og svar til kompensasjonsordningen for boligselskaper kan du lese om på NVE sine nettsider

 

Kompensasjonsordning for veksthusnæringen og jordbruket

Det er nå også klart at jordbruket får en egen kompensasjonsordning. Myndighetene har bestemt at  Landbruksdirektoratet skal håndtere dette.

Les mer om jordbrukets ordning i Regjeringens pressemelding her

Du kan også lese mer på Norges Bondelags sider her

 

 

Eksempler

Spørsmål og svar vedrørende kompensasjon


Nei, ordningen vil bli håndtert av ditt nettselskap Norgesnett. Vi kjenner ditt månedlige forbruk, og beregner tilbakebetalingen basert på dette.

Er måleren registrert som husholdningsforbruk vil forbruket være med i ordningen fra start.

I støtten som utbetales for desember vil alle målepunkt registrert som næring, ikke være omfattet av ordningen.

Olje- og energidepartementet vil etter nyttår i egen forskrift inkludere jordbruk i ordningen.

Fellesmålt forbruk i boligselskap som ikke er registrert som husholdningsforbruk, er ikke inkludert i ordningen fra start.

Olje- og energidepartementet vil etter nyttår i egen forskrift regulere hvordan fellesmålt husholdningsforbruk skal inkluderes i ordningen.

Nei, kunder som ikke har en AMS-måler vil få sitt forbruk stipulert som vanlig, og kompensasjonen beregnet ut fra dette.