Hjem » Installatør » Rettemelding - DLE

Rettemelding – DLE

Det lokale eltilsyn hos Norgesnett ønsker at alle tilsynsrapporter innleveres i Elwin rettemelding.

Brukertilgang får du ved å sende ønske om tilgang på e-post til dle@norgesnett.no

For å hente opp rapporter benyttes rapportnummer og pinkode som står på rapporten.

NB! Husk å trykke «ferdigstill» når alle kommentarer er fylt ut på rapporten. Om dette ikke gjøres får ikke DLE beskjed om at rapporten er rettet og kunden vil motta videre saksgang fra DLE.

NB! Elwin installatørmelding må bare benyttes til innrapportering av tilsynsrapporter.

Melding om installasjonsarbeid skal meldes inn i Elsmart for Norgesnett AS.

 

Innlogging Norgesnett