Anskaffelser

Norgesnett AS er underlagt lov om offentlige anskaffelser.

Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling.

Norgesnett AS benytter standardvilkår ved anskaffelse av varer og tjenester.

Kontrakts standard Bruksområde
NS-8407 (Totalentreprise) Bygg- og anleggsrettede oppdrag.
Se Norsk standard.
Standardbetingelser for totalentrepriser Anskaffelse av entreprenørtjenester
Statens standardavtaler for IKT-anskaffelser Kjøp av programvare, service- og vedlikeholdsavtaler

 

Last ned Standardbetingelser for kjøp 01.07.2017

Fakturering til Norgesnett

Norgesnett er Miljøfyrtårnbedrift og aksepterer ikke papirfakturaer.

Norgesnett aksepterer:

- EHF faktura. Org. nr.: 980234088
- PDF faktura tilsendt på faktura@norgesnett.no

Referanser på fakturaer

Fakturamottaker: Norgesnett AS, Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad

Prosjektleder/bestiller hos Norgesnett

For leverandører som leverer prosjekter:
Oppgi Prosjektreferanse med Elsmart ordre nr