Anskaffelser

Norgesnett AS er underlagt lov om offentlige anskaffelser.

Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling.

Norgesnett AS benytter standardvilkår ved anskaffelse av varer og tjenester.

Kontrakts standard Bruksområde
NS-8407 (Totalentreprise) Bygg- og anleggsrettede oppdrag.
Se Norsk standard.
Standardbetingelser for totalentrepriser Anskaffelse av entreprenørtjenester
Statens standardavtaler for IKT-anskaffelser Kjøp av programvare, service- og vedlikeholdsavtaler

 

Last ned Standardbetingelser for kjøp 01.07.2017