100%
Ingen kjente brudd/feil i nett

Aktuelt

La hovedsikringen stå på!

Kjære kunde! Ønsker du å skru av strømtilførselen til hytta/fritidsboligen eller annen bygning når du forlater den for helgen eller sesongen? Skru av kurssikringene men la hovedsikringen være. Vi opplever at de fleste er flinke til dette men ønsker å...
Les mer

Norgesnett skal gjennomføre skogrydding langs lavspentlinjer på Askøy

Norgesnett skal i løpet av 2021 gjennomføre rydding av vegetasjon under og langs lavspent luftledninger. En del av disse linjene befinner seg på eiendommene til noen av våre kunder Skogryddingen er nødvendig vedlikehold for å innfri gjeldende forskriftskrav, og gjøres...
Les mer

Norgesnett skal gjennomføre skogrydding langs lavspentlinjer i Nesodden og i Fredrikstad

Norgesnett skal i løpet av 2021 gjennomføre rydding av vegetasjon under og langs lavspent luftledninger. En del av disse linjene befinner seg på eiendommene til noen av våre kunder Skogryddingen er nødvendig vedlikehold for å innfri gjeldende forskriftskrav, og gjøres...
Les mer