Aktuelt

Nye standardvilkår fra 1. mai 2021

Norgesnett endrer standardvilkårene for nettleie og tilknytning fra 1. mai 2021 til Energi Norges nye standardvilkår. Dette gjelder for forbrukerkunder og næringskunder. Standardvilkårene av 01.05.21 avløser tidligere standardavtale. Behovet for de oppdaterte vilkårene er i første rekke utløst av endringer...
Les mer

Tariff for ikke automatisk avlesning innføres 1. april 2021

Hos noen av våre kunder er målerbytte til AMS ikke gjennomført. Enkelte andre har fått installert til AMS men uten aktiv radiokommunikasjonsenhet. Felles for disse er at målerne må leses av manuelt. Norgesnett har adgang til kontrollavlesing, og til å...
Les mer

Norgesnett skal gjennomføre skogrydding langs lavspentlinjer i Nesodden og i Fredrikstad

Norgesnett skal i løpet av 2021 gjennomføre rydding av vegetasjon under og langs lavspent luftledninger. En del av disse linjene befinner seg på eiendommene til noen av våre kunder Skogryddingen er nødvendig vedlikehold for å innfri gjeldende forskriftskrav, og gjøres...
Les mer

Strømbrudd Hvaler 29. og 30.01.21, praktisk informasjon vedr. skadesaker og kompensasjon.

Det beklagelige strømbruddet på Hvaler 29.01 og 30. januar skapte mange ulemper, bryderi og heft for våre kunder. Mange kunder har opplevd å få skader på sitt strømanlegg og frostskader. Skader Skader meldes til eget forsikringsselskap. Kundens forsikringsselskap vil sende...
Les mer