100%
Ingen kjente brudd/feil i nett

Aktuelt

Nettleien reduseres for våre kunder 01.10.20

Fra 1. oktober 2020 vil Norgesnett redusere nettleien i gjennomsnitt 5% for alle våre kunder. Prisnedgangen for hver enkelt kunde vil avhenge av forbruksmønsteret og vil derfor variere noe. Norgesnett har i en periode hatt lavere kostnader enn forventet. Norgesnett...
Les mer

Varsel om skogrydding langs lavspentlinjer tilhørende Norgesnett (Askøy)

Norgesnett skal i løpet av 2020 gjennomføre rydding av vegetasjon under og langs lavspent luftledninger i Askøy kommune. Skogryddingen er nødvendig vedlikehold for å innfri gjeldende forskriftskrav, og gjøres for å opprettholde sikker og stabil strømforsyning samt opprettholde krav til...
Les mer

AMS Norgesnett, gjenstående målerbytter 2020 og stengeprosess

Norgesnett har startet sengeprosess i Fredrikstad hos kunder der vi ikke har fått skiftet ut strømmålerne til nye automatiske AMS-målere. Deretter starter tilsvarende prosess i Follo, Nesodden og Røyken. Våren 2021 gjennomføres prosessen på Askøy. Våre kunder informeres om prosessen...
Les mer

Bruk strømmen trygt

Det er spesielle tider for oss alle akkurat nå, også for det elektriske anlegget ditt. Det er jo ikke vant til at hele familien er hjemme hele dagen! Lær hvordan du kan ivareta elsikkerheten i hjemmet ditt, og få tips...
Les mer