100%
Ingen kjente brudd/feil i nett

Aktuelt

Tariff for ikke automatisk avlesning innføres 1. april 2021

Hos noen av våre kunder er målerbytte til AMS ikke gjennomført. Enkelte andre har fått installert til AMS men uten aktiv radiokommunikasjonsenhet. Felles for disse er at målerne må leses av manuelt. Norgesnett har adgang til kontrollavlesing, og til å...
Les mer

Strømbrudd Hvaler 29. og 30.01.21, praktisk informasjon vedr. skadesaker og kompensasjon.

Det beklagelige strømbruddet på Hvaler 29.01 og 30. januar skapte mange ulemper, bryderi og heft for våre kunder. Mange kunder har opplevd å få skader på sitt strømanlegg og frostskader. Skader Skader meldes til eget forsikringsselskap. Kundens forsikringsselskap vil sende...
Les mer

Elvia gjennomfører rivningsarbeider på den gamle ledningen fra Kråkerøy til Hvaler

Elvia AS (Hafslund Nett AS) melder at i perioden 15. februar til 10. mai vil Elvias entreprenør gjennomføre rivningsarbeider på den gamle ledningen fra Kråkerøy-Hvaler. Arbeidet vil føre til noe anleggsaktivitet, det må også påregnes noe støy fra helikopter. Entreprenør...
Les mer

Nettleien reduseres for våre kunder 01.01.2021

Nettleien reduseres i gjennomsnitt 6% ekskl. avgifter for de de fleste kundegruppene 1. januar 2021. Dette har bakgrunn i lavere kostnader til overliggende nett. Prisnedgangen for hver enkelt kunde vil avhenge av forbruksmønsteret og vil derfor variere noe. Hos kunder...
Les mer