100%
Ingen kjente brudd/feil i nett

Aktuelt

Nettleien reduseres for våre kunder 01.01.2021

Nettleien reduseres i gjennomsnitt 6% ekskl. avgifter for de de fleste kundegruppene 1. januar 2021. Dette har bakgrunn i lavere kostnader til overliggende nett. Prisnedgangen for hver enkelt kunde vil avhenge av forbruksmønsteret og vil derfor variere noe. Hos kunder...
Les mer

AMS Norgesnett, gjenstående målerbytter 2020 og stengeprosess

Norgesnett har startet stengeprosess i Fredrikstad hos kunder der vi ikke har fått skiftet ut strømmålerne til nye automatiske AMS-målere. Deretter starter tilsvarende prosess i Follo, Nesodden og Røyken. Våren 2021 gjennomføres prosessen på Askøy. Våre kunder informeres om prosessen...
Les mer

Bruk strømmen trygt

Det er spesielle tider for oss alle akkurat nå, også for det elektriske anlegget ditt. Det er jo ikke vant til at hele familien er hjemme hele dagen! Lær hvordan du kan ivareta elsikkerheten i hjemmet ditt, og få tips...
Les mer