100%
Ingen kjente brudd/feil i nett

Aktuelt

Varsel om skogrydding langs lavspentlinjer tilhørende Norgesnett (Askøy)

Norgesnett skal i løpet av 2020 gjennomføre rydding av vegetasjon under og langs lavspent luftledninger i Askøy kommune. Skogryddingen er nødvendig vedlikehold for å innfri gjeldende forskriftskrav, og gjøres for å opprettholde sikker og stabil strømforsyning samt opprettholde krav til...
Les mer

AMS Norgesnett, gjenstående målerbytter 2020 og stengeprosess

Norgesnett starter nå en stengeprosess hos kunder der vi ikke har fått skiftet ut strømmålerne til nye automatiske AMS-målere. I uke 35 vil kunder i Fredrikstad motta brev om «Varsel om stenging». Deretter mottar kunder i Røyken brev i uke...
Les mer

Bruk strømmen trygt

Det er spesielle tider for oss alle akkurat nå, også for det elektriske anlegget ditt. Det er jo ikke vant til at hele familien er hjemme hele dagen! Lær hvordan du kan ivareta elsikkerheten i hjemmet ditt, og få tips...
Les mer

Skogrydding langs lavspentlinjer tilhørende Norgesnett (Ski-Nordre Follo) igangsettes fra slutten av mars

Norgesnett skal i løpet av 2020 gjennomføre rydding av vegetasjon under og langs lavspent luftledninger i Nordre Follo kommune. Berørte boligeiere/innehavere av eiendommer vil få tilsendt informasjon fra oss om arbeidene. Skogryddingen er nødvendig vedlikehold for å innfri gjeldende forskriftskrav,...
Les mer