Askøy
Fredrikstad
Hvaler
Nesodden
Røyken
Enebakk
Ski

Ditt
strømnettNy nettleie 2022

Nettleie


Nettleie er det du må betale for å få strøm hjem til deg, altså det du betaler for å få transportert strømmen du bruker hjem til boligen din. Nettleien betaler du til det lokale nettselskapet ditt, de som eier og drifter strømnettet der du bor.

Mer om nettleie
Ny nettleie 2022

Ny nettleie i løpet av 2022


Ordningen har blitt vedtatt utsatt, men forventes å innføres i løpet av 2022. Med bakgrunn i at vi ikke har fått noen dato for når den nye nettleien skal innføres vil de endelige prisene publiseres i samsvar med dette.


Mer om ny nettleie
Kompensasjonsordning

Kompensasjonsordning for høye strømpriser


Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt. Kompensasjonen skal administreres gjennom nettselskapene og vil fremkomme på din nettleie faktura.


Les mer om kompensasjonsordningen