Askøy
Fredrikstad
Hvaler
Nesodden
Røyken
Enebakk
Ski

Ditt
strømnett


ImageImage

Full oversikt over forbruk, nettleie
strømstøtte og strømpriser.

Last ned Norgesnett appen

Ditt strømnett

Askøy | Fredrikstad | Hvaler | Nesodden | Røyken | Enebakk | Ski

Ny nettleie 2022

Nettleie


Nettleie er det du må betale for å få strøm hjem til deg, altså det du betaler for å få transportert strømmen du bruker hjem til boligen din. Nettleien betaler du til det lokale nettselskapet ditt, de som eier og drifter strømnettet der du bor.

Mer om nettleie
Ny nettleie 2022

Plusskunde


Ønsker du å installere solceller og produsere din egen strøm?
En plusskunde er en kunde som produserer egen energi, men som ikke mater inn mer enn 100 kW strøm til strømnettet til enhver tid.


Les mer om plusskunde
Kompensasjonsordning

Kompensasjonsordning for høye strømpriser


Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt. Kompensasjonen skal administreres gjennom nettselskapene og vil fremkomme på din nettleie faktura.


Les mer om kompensasjonsordningen