Askøy
Fredrikstad
Hvaler
Nesodden
Røyken
Enebakk
Ski

Ditt
strømnettNy nettleie 2022

Nettleie


Nettleie er det du må betale for å få strøm hjem til deg, altså det du betaler for å få transportert strømmen du bruker hjem til boligen din. Nettleien betaler du til det lokale nettselskapet ditt, de som eier og drifter strømnettet der du bor.

Mer om nettleie
Ny nettleie 2022

Ny nettleiemodell innført fra 1. juli 2022


Alle strømkunder i Norge får i juli ny nettleie. Hvordan de nye nettleieprisene slår ut for deg, avhenger av hvor mye strøm du bruker – og når på døgnet strømforbruket ditt er på det høyeste.


Les mer om ny nettleie
Kompensasjonsordning

Kompensasjonsordning for høye strømpriser


Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt. Kompensasjonen skal administreres gjennom nettselskapene og vil fremkomme på din nettleie faktura.


Les mer om kompensasjonsordningen