Hjem » Installatør » Installatørmøter

Installatørmøter

Norgesnett gjennomfører installatørmøter hver høst. Målet med dette er kunnskapsdeling mellom oss og våre installatører. Fra vår side deltar DLE (Det Lokale Eltilsyn) og ansatte fra nettmeldinger, som deler sine erfaringer og innsikt.

Her er en kort oppsumering av installatørmøtene nå i høst:

DLE minner om viktigheten av å oppdatere informasjonen i Elvirksomhetsregisteret for å sikre riktig kommunikasjon med deg som installatør.

Vi ser en øking i antall innmeldinger av ulykker, DSBs hypotese er at dette skyldes at flere nå er klar over hvor ulykker skal meldes. 1 av 4 lærlinger er fortsatt utsatt for strømulykker, en statistikk vi vil fortsette å sette fokus på fremover. Gjøres lærlingene «elsikre» nok? Hva kan vi gjøre for å få denne statistikken ned?

I de periodiske kontrollene avdekker vi de samme avvikene som tidligere. Vi ser dessverre en markant økning i antall tilfeller med varmgang.

Ved kontroller på nyanlegg avdekker vi sjelden anlegg uten avvik. Selv om antallet alvorlige feil har blitt redusert, observerer vi fortsatt mange avvik som normalt sett skulle vært fanget opp under en grundig sluttkontroll. Vår hypotese er at det forekommer slurv i gjennomføringen av sluttkontroller, og at de fleste avvikene vi oppdager enkelt kan rettes opp. Det er også en tendens til slurv ved utfylling av dokumentasjon. Vær oppmerksom på at som installatør bærer du ansvaret for nøyaktigheten i samsvarserklæringen.

DLE Norgesnett fører foreløpig ikke avvik på Easee-ladere, i tråd med DSBs vurdering. Uavhengig av ladestasjon anbefaler DLE bruk av jordfeilvern type B. Det er installatørens ansvar å sikre at ladepunktet oppfyller de nødvendige sikkerhetskravene gitt i FEL og NEK 400.

I tråd med presiseringene fra DSB, understrekes det at personer som bygger solcelleanlegg må inneha fagbrev som elektriker. Ufaglærte må nødvendigvis følges opp av en person med fagbrev. Videre må en utpekt AFA som tilfredsstiller FEK-kravene være fysisk til stede og kunne kommunisere effektivt med alle involverte under byggingen av solcelleanlegget.
DLE signaliserer to spesielle fokusområder for 2024, hvor oppmerksomheten rettes mot lade- og solcelleanlegg, med mål om å redusere potensielle risikofaktorer, og sette elsikkerhet i fokus.

Har du vært på installatørmøte hos oss? Da ønsker vi gjerne at du svarer på noen spørsmål. Slik at vi kan gjøre installtørmøtene så spennende så mulig. Trykk her for å delta.