Hjem » Kunde » Nettap – Hva er nettap?

Nettap – Hva er nettap?

Nettap gjør at strømprisen påvirker kundens nettleie

Nettap er tap av energi ved transport i strømnettet. Ved transport av strøm «forsvinner» en del strøm på veien, fordi det kreves energi for å transportere strøm – fra kraftprodusent til sluttkunde.

Nettap dekkes i første omgang av nettselskapene, siden kraft kjøpes inn til markedspris på kraftbørsen NordPool. Ved høyere strømpris, øker derfor kostnaden for nettselskapene.

Som eier av distribusjonsnettet, må Norgesnett betale for nettapet som oppstår i eget nett. I tillegg, får Norgesnett regningen fra regionalnettet i forbindelse med nettap som oppstår i regionalnettet. Les også mer om kraftsystemmodellen her.

Tommelfingerregelen er at omtrent 10 prosent av strømmen som fraktes gjennom strømnettet vårt, blir borte underveis på ferden frem til stikkontaktene våre.

Dette inkluderer tap i høyspentnettet, regionale nett, transformatorer og lokale distribusjonsnettet. I underkant er halvparten av tapet i det lokale distribusjonsnettet.

Det å ha et godt og stabilt strømnett, kan med andre ord begrense nettapet, men det alene er ikke nok.

Fysiske lover gjør at nettap, faktisk er umulig å bli kvitt. På grunn av motstand i strømledningene, vil noe strøm alltid gå tapt i form av varme mellom der strømmen blir produsert, og der kunden forbruker den.

Forskjellen mellom hvor mye energi som mates inn i nettet, og hvor mye kundene tar ut av nettet, er det som utgjør nettapet.

Nettapskostnadene dekkes inn gjennom nettleien

 

Når strømprisen er høy, gir det økte kostnader for nettselskapene. Denne kostnaden beregnes som alle andre kostnader til drift og vedlikehold av nettet, og får derfor direkte påvirkning på nettleien du betaler.

Strømmen som forsvinner på ferden, må nettselskapene betale for.

Denne strømmen må kjøpes til markedspris og ikke produksjonspris, og det nettselskapene må dekke av ekstrautgifter, sendes derfor rett videre til kunden ettersom strømnettet er brukerfinansiert.

Enkelt fortalt: Jo dyrere strømprisen er, desto mer kostbart blir nettapet. Regningen sendes til brukerene, og da i form av økt nettleie.