Hjem » Faktura

Faktura

På Min Side kan du prøveavregne eller se din nettleiefaktura:

 


Du har muligheten for å sjekke hvordan neste nettleiefaktura vil se ut ved å gå inn på Min side

Dersom din kraftleverandør har gjennomfaktureringsavtale med Norgesnett, får du felles faktura for nettleie og strøm.

Ved gjennomfakturering sender Norgesnett faktura for nettleie til din kraftleverandør, som betaler på vegne av deg. Kraftleverandøren fakturerer deg for nettleien via strømfakturaen. Dermed får du én felles faktura for nettleie og strøm.

Gjennomfakturering betyr at du kan få en felles faktura for strøm og nettleie hos din strømleverandør.

Kundene avregnes etterskuddsvis hver måned.

Avregningsgrunnlaget for kunder med energibasert nettleie er totalt forbrukt energi pr. måned.

Avregningsgrunnlaget for kunder med effektbasert nettleie er: totalt forbrukt energi pr. måned og gjennomsnittet av de tre timene med høyest effektforbruk pr. måned.

For kunder med fleksibel tariff, er avregningsgrunnlaget for effekt den timen med høyest effektforbruk pr. måned.

Elhub er en sentral datahub, som fra februar 2019, håndterer alle måledata i det norske kraftmarkedet. Det er NVE (Norges Vassdrags og Energidirektorat) som har vedtatt innføringen av Elhub i Norge.

Nettselskapene sender daglig inn måleverdier til Elhub, som så distribuerer dette ut til alle aktører i kraftmarkedet. For å sikre korrekt avregning av nettleie og kraftkjøp er det innført et krav om det er de data som er registrert i Elhub som skal benyttes til avregning, både for nettselskap og kraftleverandør. For målepunkt med timesmåling (som i prinsippet vil gjelde for alle nye AMS målere) opererer Elhub kun med volum, ikke målerstander. Siden det er Elhub som distribuerer måleverdier for avregning vil det derfor være volum, ikke målerstander, som er grunnlaget for avregning av både nettleie og kraftkjøp. Derfor vises heller ikke målerstander på fakturaen.

Sluttbruker har også tilgang til Elhub og kan logge seg på her og sjekke sine egne måleverdier (https://plugin.elhub.no ).

Når hovedsikringen på det elektriske anlegget blir slått av, mister Norgesnett kontakten med den automatiske strømmåleren.

Ved manglende kontakt med måleren, vil avregningssystemet stipulere strømforbruk ut i fra forventet årsforbruk.


Ønsker du å slå av strømtilførselen, anbefaler vi at du lar hovedsikringen stå, og legger ut kurssikringene.
På den måten har Norgesnett kontakt med måleren, du vil ikke få stipulert forbruk, og måler vil ikke rapportere om forbruk.

Annet som er verdt å vite:

Når en kunde har vært uten strøm i 12t eller mer grunnet feil i strømnettet, har kunden rett på kompensasjon og får dette automatisk
utbetalt fra den 01.01.2021. Kunden mister denne retten dersom hovedsikringen er slått av.

 

Etter at vi i februar 2019 fikk et nytt sentralt datasystem (Elhub) for alle strømmålere i Norge, er det strømleverandøren din som er ansvarlig for at du er registrert med korrekt adresse. Når du endrer adresse må du gi strømleverandøren din beskjed. Norgesnett får din adresse fra din strømleverandør via Elhub.

Vi i Norgesnett får mange fakturaer i retur. Det samme gjelder annen informasjon vi sender deg som angår din strømmåler.

Post som ikke kommer fram er ikke noe vi ønsker og for at du skal unngå å få unødige inkassosaker, vær snill å sjekk hos din strømleverandør, at du er registrert med korrekt e-post- og postadresse.

Unntaket for oppdatering av adresse hos strømleverandør er i de tilfeller der du ligger på ventetariff (leveringspliktig strøm). Dette betyr at du ikke har en ordinær strømleverandør, men at det er Norgesnett som selger deg dyr strøm.

Norgesnett forlenger ikke sine betalingsfrister (utvidet kredittid).

Norgesnett forhåndsbetaler nettleie til overliggende nett. Måneden etter forhåndsbetalingen blir denne

nettleiebetalingen viderefakturert på kundenes månedsavregning.

Dette betyr at kundene allerede har kredit på nettleien (i prinsippet en og en halv måned).

Betalingsfrist på nettleiefakturaene er normalt mellom den 20. og 28.

Kraftleverandørene som fakturerer strøm- og nettleie på felles faktura til sine kunder, kan ha andre frister.