Elbil og lading

Lading av elbil trekker mye strøm og skaper varme, og gjøres det feil kan det være farlig. De aller fleste ønsker å lade elbilen hjemme, men mange er usikre på hvordan det gjøres riktig.

Så lenge du holder deg til noen grunnleggende regler og velger riktig utstyr, er det faktisk ganske enkelt. Det er likevel flere ting du bør sette deg inn i når det gjelder trygg lading av elbil.

Lading av elbil hjemme

Skal du lade elbilen hjemme er det ikke bare å putte stikkontakten hvor som helst. Dette må du vite om trygg lading av elbilen.

Det skal være både enkelt og praktisk å lade elbilen hjemme, men langt fra alle er klar over faren ved å koble den til en vanlig husholdningsstikkontakt – på fagspråket kalt Schuko.

Ikke bare har det lav effekt og ladingen vil ta lang tid, men det kan også være brannfarlig. Et vanlig elektrisk anlegg er nemlig ikke dimensjonert for høy belastning over tid, noe som kan føre til overoppheting og brann.
Vanlig stikkontakt er kun en nødløsning

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er lading med vanlig stikkontakt kun greit av og til, og bare som en nødløsning når du er hjemme.

Kabel og kontakt bør kontrolleres jevnlig for varmegang.

Den klare anbefalingen fra DSB for hjemmelading er en Mode 3-ladestasjon med Type 2-kontakt. Dette er en fastmontert ladeboks på veggen som gir god sikkerhet, rask lading og stor fleksibilitet. Ladeboksen avbryter lading ved eventuelle feil, og sikrer deg mot overbelastning.

Hjemmeladestasjon er ikke bare en brannsikker løsning, men gir også flere muligheter – som hurtiglading og laststyring. Sistnevnte brukes blant annet for felles lading av elbiler i borettslag eller sameie der mange biler lader samtidig.

Anbefalingen fra DSB følger også av at EU har vedtatt at Mode 3 med Type 2-kontakt skal rulles ut på alle offentlig tilgjengelige ladestasjoner fra og med 2018.

Husk at ladeboksen må monteres av en autorisert el-installatør, som du finner i Elvirksomhetsregisteret. Prisen for et komplett nytt ladeanlegg hjemme vil ligge mellom 10 og 20 000 kroner. Da får du en veggmontert ladeboks som kan brukes av alle nyere elbiler, og er innført som standard ladekontakt i EU.

Et tips er å inkludere prisen for ladeboksen i budsjettet før du i det hele tatt kjøper deg en elbil. Det er vel verdt investeringen og kan øke verdien på boligen din.

Nye regler fra sommeren 2022

Elbillading i vanlig stikkontakt som er spesielt satt opp til formålet å lade elbil, er fremdeles lovlig å bruke. Stikkontakter prosjektert og satt opp i henhold til NEK 400 (2014 og 2018)  er fremdeles lov å bruke da de er begrenset til 10A ladestrøm. Det er krav til overspenningsvern og en jordfeilbryter type B.
Selv om ladestrøm er redusert og spesielle vern installert, kan man se at installasjonen trenger hyppig vedlikehold og ettersyn: Kontaktpunktene blir varme og slitte.

Den nye standarden tillater ikke nyetablering av ladepunkter med vanlig stikkontakt, da man har sett at løsninger med vanlig stikkontakt ikke takler den varige høye belastningen over tid. Ny standard krever elbilkontakt  type 2.

Se hva Elsikkerhetsportalen sier om lading av bil

Avvik vedrørende elbillading i kontrollrapport

Dette er et spørsmål vi ofte får. Avviket belyser ikke en feil konkret feil ved det elektriske anlegget, men en feil bruk av elektroinstallasjonen. Det vil si at man bruker anlegget på en slik måte som det ikke var planlagt eller tilrettelagt for. Det å lade elbil utgjør en risiko og krever derfor litt ekstra av installasjonen. Se : https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/

Til tross for dette er ikke blitt ulovlig å ha strøm utendørs eller i garasjen sin. Eier og bruker har bare plikt i henhold til eltilsynslovgivningen §2 å benytte den riktig. Som eier og bruker er du nå informert om at det er fare knyttet til feil bruk av el-billading.

Det å ikke benytte stikkontakten til lading vil derfor kunne lukke punktet.

En skriftlig erklæring (Signert) på at du som eier og bruker har forstått risikoen av å feilaktig bruke utesikk til ladning, og at dette ikke lenger forekommer, vil derfor være tilstrekkelig.

Dette dokumentet samt ditt signerte samtykke vil kunne bli utlevert i forbindelse med brann og ulykkesetterforskning, og kan på denne måten føre til regress i et eventuelt forsikringsoppgjør.

Lading av elbil i sameie og borettslag

Antall elbiler øker raskt og behovet for ladeplasser tilsvarende. Alle sameier og borettslag må på et eller annet tidspunkt forholde seg til dette – spesielt nå som reglene for retten til å lade elbilen i både borettslag og sameier har blitt like.
Regler for elbil i sameie og borettslag

Reglene tilsier at styret ikke kan nekte deg med elbil en ladeplass uten saklig grunn. Før var mange bekymret for brannfare, men det er ikke lenger noen grunn for å nekte lading i et borettslag eller sameie – med mindre det kan dokumenteres. Elbiler i garasjeanlegg skal nemlig ikke gi noen økt risiko for brann, så lenge ladesystemet er installert og vedlikeholdt etter regelverket fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Styret kan ta avgjørelsen om å investere i elbillading uten at det må tas opp på et årsmøte eller en generalforsamling.

Skal du ha rett til å lade elbilen hjemme må du allerede ha parkeringsrett i borettslaget eller sameiet. Har du ikke egen plass skal styret finne en egnet plass for lading på felles parkering. Det er også satt begrensninger på kostnader som styret kan pålegge deg. Sameiet kan derfor ikke tilrettelegge for lading hvis installasjonen koster over en halv G per boligeier.
Smart lading i felles parkeringsanlegg

Ved valg av ladeløsninger i borettslag og sameier er det smart å tenke langsiktig, slik at det er enkelt å tilrettelegge dersom behovet for ladeplasser øker. Ladeanlegget må alltid dimensjoneres slik at alle ladepunktene kan belastes fullt ut samtidig uten at hovedsikringen går.

I frittstående fellesgarasjer eller felles parkeringsanlegg i bygg vil det ofte være en god løsning å installere laststyring, et system for fordeling av effekt. Dette anlegget er skalerbart når det gjelder antall ladeplasser og fordeler ledig kapasitet jevnt til ladepunktene ved behov. Det sikrer at alle elbiler får ladet.
Fordeling av utgifter for elbil

Når det gjelder fordeling av utgifter, er det opp til borettslaget og sameiet å løse dette. Der noen elbileiere betaler et flatt beløp, betaler andre for faktisk forbruk.

Det finnes utstyr som forbereder garasjeanleggene for lading til alle, hvor bare de som har elbil monterer selve ladeboksen og betaler for strømforbruket til egen bil. Der det ikke er felles garasjeanlegg tilbyr ofte borettslag og sameier ladepunkter på parkeringsplasser som er fritt tilgjengelig for beboere. Da betaler hver elbileier kun for perioden de står og lader.

En bolig med lademulighet for elbil vil være mer attraktiv enn en uten. Det er derfor en god investering for sameier og borettslag med ladeplasser.
Sjekk kommunens støtteordninger

Flere kommuner tilbyr støtteordninger der sameier og borettslag kan søke om ladetilskudd til etablering av infrastruktur. De operer med ulik tilnærming og vilkår, så sjekk med kommunen din om hvordan dere skal gå frem.