Hjem » Kunde » Informasjon nettleie

Informasjon nettleie

 

Alle strømkunder i Norge fikk ny nettleie 1. juli. Hvordan de nye nettleieprisene slår ut for deg, avhenger av hvor mye strøm du bruker –  hvor mye strøm du bruker samtidig  – og når på døgnet du bruker strøm.

Nettleie betyr at du som strømkunde betaler for å få strømmen transportert hjem til deg. Alle norske strømkunder fikk ny nettleie fra 1. juli 2022. Endringene er bestemt av nasjonale myndigheter – og formålet er å utnytte det eksisterende nettet vårt på en smartere måte.

Ny nettleie vil påvirke kunder med et forbruk under 100 000 kWh i året, dette gjelder vanlige husholdninger, hyttekunder og en del næringskunder.

Dette blir nytt

Frem til 1. juli har nettleien din bestått av et energiledd og et fastledd. Energileddet har avhengt av hvor mye strøm du forbruker i kWh, mens fastleddet er et fast kronebeløp som du selv ikke kunne påvirke.

Norgesnett (og flere andre nettselskaper) innførte fra 1. juli en nettleiemodell (avregningsmodell) der de to leddene vil telle omtrent like mye når nettleien din fastsettes:

Om lag halvparten av nettleien din bestemmes av hvor mye strøm du forbruker samtidig. Den andre halvparten bestemmes av hvor mye strøm du totalt forbruker.

Fastleddet vil fremover kalles kapasitetsledd – fordi dette gjenspeiler hvor mye nettkapasitet du har behov for. Enkelt forklart vil de 3 timene du forbrukte aller mest strøm i en måned få betydning for din totale nettleie. (Må være fordelt på ulike dager).

Den nye nettleiemodellen er basert på felles anbefalinger fra nettselskaper og organisasjoner.

Hvorfor ny nettleie?

Ny nettleie vil sikre en mer rettferdig fordeling av nettleien ved at de som bruker lite strøm samtidig betaler mindre i fastledd enn kunder som har større belastning på strømnettet. Ved å utnytte kapasiteten i strømnettet på en bedre måte, holdes kostnadene på lavest mulig nivå for kundene over tid. Samtidig sparer vi miljøet.

Vi vil understreke at Norgesnett ikke får økte inntekter som følge av at ny nettleiemodell innføres. Alle nettselskaper i Norge forholder seg til den samme inntektsrammen (regulert av NVE).

Les mer om hvorfor den innføres.

Hvordan kan jeg redusere nettleien?

Norgesnetts anbefaling er å bli godt kjent med ditt eget forbruksmønster. Finn ut hva som trekker mest strøm hjemme hos deg. Kan du klare å fordele strømforbruket ditt mer gjennom døgnet?

Vårt viktigste råd er å lade elbilen sakte gjennom natten (med en trygg hjemmelader). Du kan også påvirke nettleien din ved å unngå å lage middag, vaske klær og kjøre oppvaskmaskinen samtidig. Å unngå samtidig bruk av strømkrevende apparater vil over tid gi deg lavere nettleie.

Les ellers mer om hvordan du kan spare på innføring av ny nettleie

Hvordan fungerer ny nettleie?

Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke nettleien. Fra 1. juli 2022 består nettleien for kunder med forbruk under 100 000 kWh av to deler:

  • Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig
  • Energileddet – et beløp per kilowattime. Prisen på energileddet er redusert mellom 22 – 06

Kapasitetsleddet bestemmes av de timene du bruker mest strøm samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. Kapasitetsleddet beregnes ut ifra et gjennomsnitt av de tre timene i måneden du brukt mest strøm, timene må være fordelt på ulike dager. For de som har elbil vil det for eksempel vil det lønne seg å lade sakte og trygt om natten.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid.

Slik beregnes ditt kapasitetsledd

Prisene på kapasitetsleddet vil deles inn 10 trinn. Hvert trinn vil ha en egen pris.

Kapasitetsledd + energiledd = nettleie

 

Følg ditt eget strømforbruk på Min Side

Ved å logge inn på Min Side kan du se hvor mye strøm du har brukt bakover i tid. Grafene oppdateres hver morgen kl 08:00. Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet. Om du ønsker å åpne HAN porten, kan dette bestilles via Min Side. (Kunder på Hvaler og deler av Kråkerøy har foreløpig ikke målere med mulighet for HAN Port).

Les ellers mer om hvordan du kan spare på innføring av ny nettleie

Priser ny nettleie

Hvordan de nye nettleieprisene slår ut for deg, avhenger av hvor mye strøm du bruker – hvor mye strøm du bruker samtidig – og når på døgnet du bruker strøm.

Nettleie privat – Norgesnett

Nettleie næring – Norgesnett

Fakturadetaljer

Hvordan du finner ny informasjon på faktura.

Slik leser du fakturaen.

Nettleie-API

Som kunde eller systemleverandør har du nå mulighet til å ta i bruk vårt Nettleie-API.

Les mer om Nettleie-API

Spørsmål og svar ny nettleie

Vi i Norgesnett får stadig flere spørsmål om den nye nettleien.

Her kan du lese svarene på det mange spør oss om.

Hva synes du om informasjonen

Vil du hjelpe oss med å bli bedre?

Vi ønsker tilbakemeldinger på informasjonen rundt ny nettleie.