Hjem » Kunde » Plusskunde

Plusskunde

Ønsker du å produsere din egen strøm?

Hva er en plusskunde?

Plusskundeordningen følger av NVEs dispensasjon fra forskriften «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer». For å kunne bli plusskunde må produksjonsanlegget oppfylle NVEs definisjon på plusskunde:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

(For å se hva som regnes som konsesjonspliktig anlegg, se «Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.», kalt energilovforskriften.)

Prosess for etablering av produksjonsanlegg

1. Kunde tar kontakt med installatør/leverandør av produksjonsanlegg.
2. Installatør sender forhåndsmelding til Norgesnett via Elsmart. Etableringen meldes inn som arbeid i målepunkt. Det skal kun informeres om produksjonsanlegget. Denne skal inneholde teknisk informasjon om produksjonsanlegget til plusskunden og signert versjon av dokumentet «Erklæring fra installatør/leverandør av produksjonsanlegg» (se link lenger ned på siden).

Skal det søkes om mer arbeid skal dette meldes på egen melding.

3. Norgesnett gjennomgår og godkjenner installatørens forhåndsmelding.
4. Etter at forhåndsmelding er godkjent av Norgesnett kan installatør utføre installasjon av produksjonsanlegg hos kunden.
5. Installatør sender deretter ferdigmelding til Norgesnett.
6. Norgesnett godkjenner ferdigmeldingen og registrerer kunden som Plusskunde i våre systemer. Deretter blir en bekreftelse på plusskundeforholdet sendt per *epost til kunden.
7. Kunden kan sende søknad om «Tilskudd for el-produksjon» til Enova og vedlegge bekreftelsen fra Norgesnett.

*Dersom kunden ikke har en epostadresse registrert på kraftleverandørens Min Side, vil det bli sendt en sms til mobilnummeret som er oppgitt.

Produksjonsanlegg større enn 100 kW, hva da?

Dersom du ønsker å være plusskunde og samtidig ha større produksjonsanlegg enn 100 kW, må det installeres utstyr som begrenser utmatingen til å overholde grensen på 100 kW. Alternativet er å være ordinær innmatingskunde i henhold til NVEs regelverk, som er blitt noe gunstigere etter 01.01.2019.

Generelle krav for innmatingskunder

Ifølge «Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester § 3-3»: All innmating skal ha timemåling. Timemåling er i § 1-3 definert som: Timemåling: timevis registrering med fjernavlesning av innmating eller uttak.

Det er derfor et krav at plusskunder og andre innmatingskunder har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsmodul for å kunne ivareta kravet om timemåling iht. forskriften.

Nyttig informasjon

Ved spørsmål til begreper brukt på denne siden, se denne oversikten over definisjoner:
Definisjoner

For å finne en kraftleverandør som avregner plusskunder, kan denne oversikten være til hjelp:

Registrerte kraftleverandører i leveringsområdet til Norgesnett AS

Oversikt over kraftleverandører finner du også her: www.strompris.no og www.forbrukerradet.no.

Mer informasjon kan også finnes på følgende nettsider

*Elhub er en sentral database av måleverdier for kunder, nettselskap og kraftleverandører.

Mer informasjon