Hjem » Kunde » Norgesnett sin kundeapp

Norgesnett sin kundeapp

Norgesnett har utviklet og lansert en ny kundeapp som gir enkel og praktisk tilgang til informasjon om strømforbruk, forbrukstopper og fakturaer.

Versjon 2.1 av vår app er nå lansert! Få full oversikt over forbruk, strømstøtte, fakturaer, strømbrudd eller meld inn farlig forhold du har oppdaget i strømnettet!

Den nye versjonen har en rekke forbedringer og utvidelser fra den første versjonen som ble lansert ved påsketider i år. Appen har mye av den samme funksjonaliteten som på Mine sider. Mine sider er likevel nyttig og har en del skjemaer, informasjon og rapporter fra eventuelle tilsyn.

Versjonen som ble lansert i april var kun for husholdningskunder, men nå kan alle kundegruppene til Norgesnett bruke appen. Det vil si både private, næringslivet og sameier/borettslag. Vi støtter nå også visning av alle nettleiepriser også for plusskundene og de som har produksjon. Private kunder kan logge inn med BankID, SMS eller e-post. Alle andre kunder må logge inn med registrert e-postadresse eller mobilnummer. Ved bruk av annet enn BankID vil man få en engangskode på e-post eller SMS som brukes videre i innloggingsprosessen.

Dersom man har flere anlegg/målepunkter som er koblet mot samme epost eller telefonnummer, kan man velge mellom disse i appen.

Appen er tilgjengelig på både Android og iOS via Google Play eller App Store. 

Last ned appen her for Apple eller her for Android.

I appen har man nå følgende funksjonalitet:

Oversikt over ditt forbruk

Under fanen forbruk vil kunden se all informasjon rundt sitt forbruk. Man kan se forbruk pr dag, uke, måned eller år.

Velg enkelt hvilken periode man vil se ved å sveipe til venstre eller høyre i grafen. Den vil da hele tiden summere opp for den perioden som velges.

Her vil det også vises hvor mye strømstøtte man har fått eller vil få for den aktuelle perioden.

Fra og med versjon 2.1 kan man nå også enkelt sammenligne forbruk mot forrige års forbruk. Brukeren kan nå sammenligne hvilken som helst periode med samme periode et år tidligere. Så nå er det mye enklere å se om man bruker mer strøm enn tilsvarende periode forrige år.

Oversikt over din produksjon

Hvis man er plusskunde vil man også se sin produksjon. Dette vil da komme opp i en egen produksjonsfane. Her vil man da se produksjonen
pr dag, uke, måned eller år.

Man velger da enkelt hvilken periode man vil se ved å sveipe til venstre eller høyre i grafen. Den vil da hele tiden summere opp for den perioden man velger.

Fra og med versjon 2.1 kan man nå også enkelt sammenligne produksjonen mot forrige års produksjon. Brukeren kan nå sammenligne hvilken som helst periode med samme periode et år tidligere. Så nå er det mye enklere å se om man produserer mer eller mindre strøm enn tilsvarende periode forrige år.

Faktura

Under faktura vil man kunne se en oversikt over fakturaene de siste 12 månedene.

Hvis man velger en faktura i oversikten vil man få alle detaljer rundt fakturaen. Du vil da få status om den er betalt, gjennomfakturert etc. Du vil også se fakturadato, og alle fakturalinjene. Man kan også velge og laste ned og se den faktiske fakturaen.

Nettleie

I bunnen av forbruk fanen kan man gå videre til mer informasjon rundt nettleie. Her vil man da få alle detaljer rundt din nettleie.

Her har man da muligheter til å se:

 • Din prøveavregning – Her vil man se sine forbrukstopper så langt i måneden og i tillegg hvilket kapasitetsledd man ligger an til å ligge i for måneden. Ellers kan man se forbruk og estimert nettleie så langt i måneden. Man kan nå se estimert totaltregning under prøveavregning. Det vil si vi estimerer strømprisene med spotpris uten påslag.
 • Dine forbrukstopper – Her vil man kunne se alle sine forbrukstopper de siste 12 månedene.
 • Nettleiepriser – Her får man grafisk fremstillelse av nettleien og detaljert oversikt over alle nivåene i nettleien. Nettleie vil vises spesifikt for den kundekategori og eller målepunkt man har.
 • Informasjon rundt nettleieprisene – Her får man mer forklaring rundt nettleien og hvordan den er bygd opp.
 • Se din strømstøtte – Hvis man er berettiget til strømstøtte vil man kunne se hvor mye strømstøtte man får. Denne vil kunne vises pr måned eller pr dag. I forbruksgrafen vil man også kunne se pr time hvis man ønsker det.

Aktuelle saker

På nyhetssidene vil du også finne aktuelle nyhetssaker som berører ditt kundeforhold. Her får du oversikt over hva som er viktig akkurat nå, enten det er tid for skogrydding, aktuelle nyheter rundt strømstøtteordningen, og mye mer. 

Drift

Appen varsler deg også om strømstans, planlagte utkoblinger og andre viktige driftsmeldinger i strømnettet. Du kan også bruke appen til å rapportere eventuelle farlige forhold i strømnettet, som for eksempel om et tre ligger på en strømlinje eller åpen dør i et strømskap. Man angir da enkelt plassering i et kart.

Spotpris

Under spotpris vises spotprisen for strøm for gårsdagen, dagen idag og for morgendagen. Denne vil da vise spotpris uten noen påslag etc. Spotprisene for i morgen vil være tilgjengelig fra kl 14 inneværende dag. Appen viser også laveste og høyeste pris den aktuelle dagen.

Kundeservice

Under kundeservice kan man ta kontakt med Norgesnett enten ved å ringe, chatte eller sende melding. Ringeknappen vil være tilgjengelig i de perioden som kundesenteret er åpent. Ved akutte saker vil driftsentralen alttid være tilgjengelig.

Norgesnett ønsker å gi kundene en bedre opplevelse og større kontroll over sitt eget strømforbruk. Vi tror den nye appen vil være til stor nytte for våre kunder, og vi håper du liker den. 

Vi oppfordrer alle våre kunder til å laste ned vår nye kundeapp og aktivt bruke den i hverdagen. Sammen kan vi jobbe for en mer bærekraftig og effektiv fremtid for strømforbruk. 

NN_Mobil_Chat_2
NN_miljø1
NN_Utvalgt_Forside_APP
NN_App_Visualisering_appstore
NN_APP_Aktuellsak_nettside
NN_APP_Aktuellsak_nettside
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Spørsmål og Svar

Hva er nytt i versjon 2.1?

Følgende er endret i versjon 2.1 av Norgesnett sin kundeapp:

 • Kunden kan nå se estimert totaltregning under prøveavregning. Det vil si vi estimerer strømprisene med spotpris uten påslag.
 • Kunden kan nå sammenligne forbruk mot forrige års forbruk. Brukeren kan nå sammenligne hvilken som helst periode med samme periode et år tidligere. Så nå er det mye enklere å se om man bruker mer strøm enn tilsvarende periode forrige år.
 • Kunden kan nå sammenligne produksjon mot forrige års produksjon. Brukeren kan nå sammenligne hvilken som helst periode med samme periode et år tidligere. Så nå er det mye enklere å se om man produkserer mer eller mindrestrøm enn tilsvarende periode forrige år.

Hva er nytt i versjon 2?

Følgende er endret i versjon 2.0 av Norgesnett sin kundeapp:

 • Alle kundegrupper kan nå bruke appen. Både privat, næring og sameier/borettslag. Næring og sameier må logge inn med epost eller sms.
 • Brukeren får beskjed om at han/hun ikke er kunde når man har logget inn.
 • Kunden kan skifte mellom sine anlegg/målere på fakturafanen.
 • Beregning av ditt kapasitetsledd har blitt utvidet og byttet navn til «Prøveavregning».
 • Kunden kan skifte mellom sine anlegg/målere på siden for «Prøveavregning».
 • Kunden kan skifte mellom sine anlegg/målere på siden for «Dine forbrukstopper»
 • Nettleiepriser hentes dynamisk fra våre systemer.
 • Fakturadetaljer vises nå riktig og slik som angitt på fakturaen.
 • Kunden har nå mulighet til å se alle sine anlegg/målepunkt eller anlegg kunden har fullmakt til å se.
 • Prisen for kapasitetsledd vises nå på nettleiesiden
 • Siden for «Dine forbrukstopper» er endret.
 • Trinnene i kapasitetstrappen vises nå likt som det gjøres på nettsidene.
 • Plusskunder ser nå produksjonsdata.
 • Kundene slippe nå å logge inn med BankID hver gang.
 • Forbruksgrafen viser bedre starttidspunkt for forbruket og den er enklere å navigere i.
 • Funksjonalitet for prøveavregning som viser forbruk og estimert nettleie pr dato.
 • Støtte for innlogging via sms og engangskode.
 • Innloggingsbilde er nå på norsk.
 • Det er nå mulig å se alle sine fakturaer eller fakturaer kunden har fullmakt til å se.
 • Kunden får sett timesbasert strømstøtte.
 • Kunden får sett spotprisene på strøm i appen
 • Appen viser beløp istedenfor antall kWh på fakturaoversikten.
 • Diverse småfeil er nå rettet.

 

Kan jeg se sanntidsdata?

Nei, dataene dine samles inn og vil først være tilgjengelig KL 09:00 påfølgende dag. Hvis du har behov for sanntidsdata så må du koble deg til HAN-porten og bruke en app som støtter det.

Erstatter appen Min side?

Nei, foreløpig ikke helt. Med versjon 2 av kundeappen har vi fått inn mye av den funksjonaliteten som finnes i Min side. I tillegg er det noe ny funksjonalitet som er tilgjenegelig kun i App. Denne er informasjon rundt strømstøtte, spotpris, forbrukstopper etc. Mens du via Min Side vil få noe mer informasjon rundt historisk forbruk, sammenligning av forbruk, samt innsending av skjemaer.

Kan vi ha flere brukere til appen?

Nei, det er foreløpig kun den som er registrert på kundeforholdet eller som har fullmakt til å se kundeforholdet som kan logge inn. Man logger inn med BankID, BankID på mobil eller epost/telefon. Ved innlogging via epost/telefon så får man en engangskode på epost eller sms.

Hva gjør jeg hvis appen ikke fungerer?

Hvis appen ikke fungerer eller gir feilmeldinger, så prøv først og stenge ned hele appen og så åpne den på nytt. Hvis det fortsatt er problemer så ta kontakt med oss på norgesnett@norgesnett.no.

Bedrift eller virksomhet?

Alle Norgesnett sine kunder kan nå bruke appen. Men det som er viktig er at næringskunder og organisasjoner kun kan logge seg på med epost eller telefonummer. Hvis man bruker epost eller telefonnummer så vil man få en engangskode på epost eller sms som man bruker videre i innloggingsprosessen.
Vi skal nå kunne vise riktig priser og tariffer for alle våre kundegrupper og målepunkt.

Må jeg logge inn hver gang?

Nei, nå skal du ikke trenge å logge inn hver gang med BankId eller engangskode. Appen tar nå vare på dine innloggingsdata i 30 dager. Etter den perioden må man logge inn på nytt. Men de forskjellige telefonene kan kreve pinkode eller biometrisk (ansikt/finger) innlogging på telefonen før du kommer inn på appen. Dette er en sikkerhetsmekanisme som skal forhindre at andre enn deg selv bruker din telefon til å nå sensitive data.

Hvordan bruker jeg appen?

Norgesnett har laget en enkelt brukerveiledning som du som kunde kan lese igjennom.