Hjem » Norgesnett » Entreprenørmarkedet

Entreprenørmarkedet

Norgesnett har forskjellige konsesjonsområder(forsyningsområder). Entreprenørmarked benyttes når kundehenvendelser resulterer i at det må gjøres aktiviteter i distribusjonsnettet.

Tilbud hentes inn på oppdraget; det beste tilbudet teknisk og økonomisk formidles til kunden.

Etter at kunden har akseptert tilbudet, bestiller Norgesnett oppdraget hos den valgte entreprenør.

Achilles Utilities kvalifikasjonsordning benyttes på større oppdrag når entreprenør skal velges.

Mindre prosjekter blir bestilt gjennom inngåtte rammeavtaler med entreprenørene. Rammeavtalene har også vært gjenstand for anbudsrunder.

Er det entreprenøren som fakturerer kunden for utført oppdrag?

Når oppdraget er utført er det Norgesnett som får faktura fra utførende entreprenør, for så å fakturere kunden i henhold til avtalt pris. Kunden betaler anleggsbidrag.

Kunden vil også bli fakturert eventuelle kostnader for måler og målerutstyr.

Les mer om anleggsbidrag her:

Kostnader ved tilknytning