Hjem » Norgesnett » Personvern

Personvern

Slik behandler vi personopplysningene dine

Norgesnett er opptatt av å ivareta personvernet ditt. Alle opplysningene dine skal være trygge hos oss. Det inkluderer alt som kan knyttes direkte til deg som person, som for eksempel fødselsnummer, kontaktinformasjon og målernummer.

De personopplysninger som innhentes er nødvendige for at Norgesnett skal kunne opprette avtale med deg og gi deg god kundebehandling. Vi behandler personopplysninger i forbindelse med nettleieavtaler, nettjenester og tilsyn (Det Lokale Eltilsyn).

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Hos oss er behandlingsansvarlig administrerende direktør i Norgesnett AS.

Hvordan innhenter vi dine personopplysninger?

Norgesnett innhenter som regel personopplysninger direkte fra deg, men noen ganger henter vi det fra din representant, kredittinformasjonsregistre, offentlige registre eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre produkter og tjenester.

Dette er informasjon vi innhenter:

  • Identifikasjonsinformasjon: Fødselsdato, navn samt fødselsnummer som hentes hos folkeregisteret (pålegg fra myndighetene)
  • Kontaktinformasjon: Telefon-/mobilnummer, e-postadresse og postadresse
  • Finansiell informasjon: Betalings-/transaksjonsdata
  • Informasjon om målepunkt og strømforbruk, herunder informasjon fra lege/psykolog gjeldende for kunder som skal ha fritak fra automatisk måleravlesning.
  • Lovpålagte opplysninger der det er pålagt

 

Registrerer du deg for en bestemt tjeneste eller oppretter en personlig innlogging, kan vi også registrere innloggingsdetaljer og annen informasjon du angir for det.

Du kan velge å dele informasjon med oss, for eksempel hvis du svarer på sosiale medier, sender oss en epost, benytter kontaktskjema på våre nettsider eller fyller ut en kundeundersøkelse.

I samtaler med oss, kan disse bli tatt opp. Dette gjøres ved muntlige avtaleinngåelser eller av sikkerhetsmessige grunner. Opptakene slettes normalt etter 30 dager.

Vi anbefaler at du aldri sender fødselsnummeret eller sensitive opplysninger som e-post. Send i stedet slik informasjon gjennom Min Side eller per brev.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på din datamaskin, nettbrettet eller mobiltelefonen for at tjenesten vår skal fungere best mulig. Informasjonskapsler er ikke skadelige; de er ikke dataprogrammer og kan ikke brukes til å distribuere datavirus.

Hvis du bruker vår nettside samler vi informasjon via informasjonskapsler. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Du kan velge å konfigurere nettleseren din på en slik måte at ikke-funksjonelle cookies blir nektet.

Link til mer informasjon: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.

Hva bruker vi dataene til?

De viktigste formålene vi bruker din personlige informasjon til er:

Å inngå og administrere produkt- og tjenesteavtaler (oppfylle en kontrakt)

Hovedformålet med behandlingen av personopplysninger er å samle inn, kontrollere og behandle personopplysninger for å inngå en avtale med deg. Når avtalen løper, behandler vi personopplysningene dine for å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver for å levere avtalte tjenester.

Til nyhetsbrev og kundeanalyse (berettiget interesse)

Vi analyserer også generelle trender for strømforbruk og kundepreferanser slik at vi kan utvikle bedre produkter og tjenester. Vi bruker Google Analytics med anonymiserte IP adresser til å analysere aggregert besøksstatistikk for å forbedre nettsiden vår.

I tillegg bruker vi opplysninger om deg som kunde til å sende nyhetsbrev og nyttig informasjon i kundeforholdet.

Når vi er pålagt av myndighetene (rettslig forpliktelse)

Vi må behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.

Når deler vi data med tredjepart?

Norgesnett bruker leverandører som behandler personopplysninger for oss, blant annet for å utføre IT- og betalingstjenester. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med disse partnerne. Leverandørene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til. Det stilles særskilte krav dersom vi inngår avtale med underleverandører utenfor EØS og EU. Da inngår vi EUs standardavtale (EU Model Clauses) eller Privacy Shield med leverandøren for å sikre at personvernet og rettighetene til de registrerte er godt ivaretatt.

Norgesnett må, når det er pålagt ved lov, utlevere personopplysningene dine til offentlige myndigheter som for eksempel NAV og Skatteetaten.

Hvordan ivaretar vi sikkerhet?

Norgesnett tar nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data mot tap eller ulovlig bruk. Sentrale områder innen informasjonssikkerhet er blant annet risikovurderinger, avviksrapportering, tilgangsstyring og- kontroll, samt tekniske sikringstiltak som logging, backup og kryptering.

Hvilke rettigheter har du?

Innsyn og retting

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Mesteparten av informasjon vi har om deg som kunde, finner du ved å logge inn på «min side» på vår nettside. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med kundeservice. Vi hjelper deg gjerne i forbindelse med innsyn. For utlevering av personinformasjon, trenger vi en skriftlig og undertegnet henvendelse fra deg. Svaret sendes til din folkeregistrerte adresse, alternativt via «Min Side». Svarfrist for henvendelser om innsyn er 30 dager.

Det er viktig at opplysningene vi har om deg, er riktige og nødvendige. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.

Oppbevaring og sletting

Vi lagrer personopplysningene dine etter de til enhver tid gjeldene lover og retningslinjer. Når vi ikke lenger har et rettslig grunnlag for å lagre personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Vi kan bruke anonymiserte data til forskning og utvikling. Navn, e-postadresser eller annen direkte identifiserbar informasjon vil da bli fjernet.

Dataportabilitet

Du kan be om at opplysningene om deg og din avtale overføres til en annen behandlingsansvarlig. Utlevering skjer da i et maskinlesbart format.

Henvendelser

Du kan alltid ta kontakt med vår kundeservice dersom du vil ha mer informasjon om Norgesnett sin behandling av personopplysninger.

Endringer i personvernerklæringen

Med jevne mellomrom må vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gi deg korrekt informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Kommer det vesentlige endringer, informerer vi deg særskilt om det.

Sist oppdatert: 19.08.2020 (erstatter versjon av 29.01.2019)