Hjem » Kunde » Kundeservice

Kundeservice

 

Du benytter vår nye kundeportal når du har henvendelser rundt:

– Solcelleklager
– Energideling
– Nettilknytning av større anlegg
– Endring/flytting av strømnett
– Tidligfase veiledning – tilknytningssaker
– Jordfeil
– Spenningsklager
– Henvendelse om trefelling

Vårt telefonnummer 21492506 – supportlinjen for strømbrudd og farlige forhold er døgnåpent. E-post: norgesnett@norgesnett.no

 

Registrering av ditt kontonummer som du skal motta utbetalt strømkompensasjon på må gjøres via Min Side. Les mer om dette her.

Ved å logge inn på Min Side, vil du kunne finne svarene på det meste du lurer på når det gjelder din nettleiefaktura, strømforbruk, samt skjemaet du fyller ut for å bestille åpning av HAN-porten på måleren din.

For å opprette en bruker på Min Side, dersom du ikke allerede har gjort dette tidligere, trenger du kundenummeret ditt hos Norgesnett, samt de 8 siste sifrene i målepunkt-id. Disse opplysningene finner du på nettleiefakturaen din.

Mer informasjon rundt opprettelse av bruker finner du her.

 

Ved andre henvendelser benytter du skjemaet under eller kontakter oss på epost: norgesnett@norgesnett.no

Du kan også kontakte oss på telefon mandag til fredag mellom kl. 09.00 – 11.00 og kl. 12.00 – 15.00.

Vi svarer på spørsmål om din nettleie, strømmåler og forbruk.

 


Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

 

 

Annen viktig kundeinformasjon

Bestilling og oppsigelse av nettleie og strøm

18. februar 2019 ble Elhub innført i Norge.

Elhub er et sentralt IT-system som skal bidra til effektivisering av strømmarkedet og økt konkurransen i dette. Elhub skal også sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra AMS målerne (smartstrømmålere) som nå er installert hos alle kunder.

Innføringen av Elhub betyr at det er strømleverandøren som kundene skal henvende seg til vedrørende strøm- og nettleie, faktura og forbruk. Kunden skal altså ikke henvende seg til Norgesnett.

For deg som nettkunde betyr endringen i praksis at du må kontakte din strømleverandør vedrørende:

 • Flytting
 • Bestilling
 • Oppsigelse
 • Fakturaspørsmål
 • Endre kontaktinformasjon (epost, telefon, fakturaadresse, o.l.)

 

Bestilling eller oppsigelse

Ved bestilling og oppsigelse vil strømleverandørene ordne alt det praktiske rundt dette, og deretter melde endringen til Norgesnett.

Du må selv velge en strømleverandør. Forbrukerrådets strømprisoversikt strompris.no , gjør det enkelt å orientere seg i markedet slik at du lettere kan vurdere om det lønner seg å bytte strømleveringsavtale eller strømleverandør. Alle som selger strøm i Norge, er lovpålagt å oppgi sine priser og vilkår til Forbrukerrådet, slik at strompris.no oppdateres daglig.

Her finner du oversikt over strømleverandører i ditt område.

 

 

 

 • Leveringsplikt (ventetariff)

  Dersom en kunde er uten strømleverandør, har Norgesnett AS plikt til å levere strøm, men da til en høyere pris.
  Jf. energiloven § 3-3.

  Dette er en midlertidig løsning for de som blir uten aktiv strømleverandør. Disse kundene oppfordres til å skaffe seg en ordinær strømleverandør.

  Kundene finner strømleverandører her:

  strompris.no på www.forbrukerradet.no.

  Pris leveringspliktig strøm

  Strømpris (kraftpris) de første 6 uker er lik områdepris på Nord Pool Spot + 5 øre/kWh i påslag, eks mva.

  Kostnader til grønne elsertifikater er inkludert i påslagene.

  Etter 6 uker  i perioden 01.12.22 til 01.07.2024 har myndighetene bestemt at påslaget fremdeles skal
  være 5 øre/kWh eks. mva (6,25 øre/kWh inkl. mva).

   

 • Jeg er ny kunde, hva må jeg gjøre for å få strøm på mitt anlegg?

  Du kontakter vårt kundesenter.

 • Kan jeg få påsetting av strøm samme dagen jeg bestiller?

  Har du kontaktet vårt kundesenter tidlig på dagen, pleier dette å gå bra.

 • Hvorfor er det forholdsvis høy åpningspris på midlertidig stengt anlegg?

  Selv om anlegget er stengt, henger dette på et strømnett og kabel/ledning til boligen/hytta som skal vedlikeholdes. Nettleien går med til drift, vedlikehold, raperasjoner mm. Dette er helt uavhengig av om det går strøm i ledningene eller ikke. Det vil være urimelig at de andre kundene i nettet skal betale denne kostnaden.
  Videre er administrasjonskostnadene høyere for anlegg som skal stenges/åpnes oftere enn andre anlegg.

 • Bør et stengt anlegg kontrolleres før det gjenåpnes?

  Norgesnett anbefaler at anlegget kontrolleres av et godkjent elektriker-firma før anlegget gjenåpnes. Det elektriske anlegget er eier/brukers ansvar.

  Anlegg som har vært stengt mer enn tre år skal kontrolleres av en elektriker/installatør før det bli åpnet.

  I den stengte perioden vet man ikke hva det elektriske anlegget har vært utsatt for; endringer, kondens/fukt som kan ha forringet installasjonen mm.
  Vi har hatt tilfeller der anlegg stengt over lang tid er blitt spenningssatt og kunden har meldt bekymring. Dette utløser tilsyn fra DLE.

  Se utdrag fra Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060
  9.Ansvar – Hvem forskriften retter seg mot

 • Ønsker du å gi aktører tilgang til dine data i Elhub?

  Elhub Min Side er den delen av Elhub hvor kunden får tilgang til egen informasjon, via markedsaktørenes hjemmesider.
  I Elhub Min Side finner kunden alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun kunden som kan se og endre informasjon gjennom Elhub Min Side.
  Det er kun kunden som også kan gi aktører tilgang til kundeopplysninger om seg selv.
  Dette utfører kunden i Elhub Min Side:

  Elhub Min Side

 • Tilgang til egne data i Elhub nås gjennom Elhub Min Side

  Elhub Min Side er den delen av Elhub hvor kunden får tilgang til egen informasjon, via markedsaktørenes hjemmesider.
  I Elhub Min Side finner kunden alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun kunden som kan se og endre informasjon gjennom Elhub Min Side.
  Det er kun kunden som også kan gi aktører tilgang til kundeopplysninger om seg selv.
  Dette utfører kunden i Elhub Min Side:

  Elhub Min Side

 • Om Elhub

  Elhub er et sentralt IT-system som skal sørge for at en rekke prosesser i skjæringspunktet mellom nettselskapene og strømleverandørene gjøres raskere og tryggere enn før 18. februar 2019. Systemet driftes av Statnett på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

  Et viktig poeng med Elhub er at leverandørbytter går raskere i fremtiden. I det gamle systemet kan dette ta opp mot syv dager, men det nye systemet kan redusere dette helt ned til én-to dager, ifølge NVE.

  Etter den 18. februar 2019 skal kunden kun henvende seg til sin strømleverandør i forbindelse med flytting og leverandørbytter, ettersom Elhub vil være grensesnittet i stedet for hvert enkelt nettselskap.

 • Jeg er på leveringsplikt og skal flytte

  Er du privatkunde på leveringsplikt og skal flytte, kan du sende oppsigelsen direkte til oss.

  Utbyggere av boenheter som er på leveringsplikt kan også sende oppsigelse til oss. Oppsigelse gjøres med
  14 dagers varsel. Samtidig må utbygger informere ny kunde/innflytter om at denne må henvende seg til
  en strømleverandør for å få opprettet nettleieabonnement og strømleveranse.

  Utbygger kan altså ikke bestille nettleieabonnement på vegne av den som flytter inn i den ferdigstilte boenheten.

  Oppsigelsesskjema

  Oppsigelsesskjema ukjent innflytter

   

 • Jeg får ikke inngått avtale med strømleverandør

  Enkelte kunder får ikke avtale med strømleverandører av forskjellig grunner. Du vil da ha anledning til å sende bestilling direkte til oss og blir registrert med leveringspliktig strømleveranse. Prisen på denne strømmen er vesentlig høyere enn prisene strømleverandørene tilbyr.

  Bestillingsskjema

 • Elhub, hva betyr dette for utbyggere og andre kunder med nyanlegg?

  Utbyggerinformasjon – strømleverandøren er nå kontaktpunktet

  Denne informasjonen er spesielt rettet mot utbyggere. Informasjonen er i tillegg relevant for alle kunder med nyanlegg; anlegg som får strøm for første gang.

  18. februar 2019 ble Elhub innført i Norge.
  Elhub er et sentralt IT-system som skal bidra til effektiviseringen av strømmarkedet og økt konkurranse i dette. Elhub skal også sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra AMS målerne som nå er installert hos alle kunder i hele Norge.

  Innføringen av Elhub har medført at skillet mellom netteier og strømleverandør nå er mye større og tydeligere. Det er strømleverandøren kundene skal henvende seg til vedrørende strøm, nettleie, faktura og forbruk. Kunden skal altså ikke henvende seg til Norgesnett.

  Endringene etter innføringen ev Elhub betyr i praksis at kundene må kontakte sin strømleverandør vedrørende:
  • Flytting
  • Bestilling
  • Oppsigelse
  • Fakturaspørsmål
  • Endre kontaktinformasjon (epost, telefon, fakturaadresse, mv)

  Hva betyr dette for utbyggere?

  Når det elektriske anlegget er spenningssatt første gang etter målerbestilling fra utbyggerens installatør, står utbyggeren som kunde på måleren:

  Dersom utbyggeren allerede har et kundeforhold til en strømleverandør:

  Dersom utbygger allerede har et kundeforhold til en strømleverandør, vil denne strømleverandøren få beskjed om at kunden (utbygger) har fått et nytt målepunkt som strømleverandøren tegner ny strømkontrakt på, knyttet til et allerede eksisterende kundeforhold.

  Dersom utbygger ikke har noe kundeforhold til en strømleverandør fra før av

  Dersom utbygger ikke har noe kundeforhold til en strømleverandør fra før av, er det viktig at utbygger velger seg en strømleverandør. Inntil dette er på plass vil utbygger ligge på Norgesnett sin leveringsplikt. Leveringspliktig strømleveranse er kun ment som en midlertidig ordning til du har skaffet deg en strømleverandør. Prisen på leveringspliktig strømleveranse er regulert av Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). De første seks ukene er prisen lik områdeprisen på Nord Pool Spot pluss 5,00 øre/kWh eks. mva. Prisen inkluderer også kostnader ved elsertifikat. Etter de første seks uker har ditt nettselskap: Norgesnett AS en pris på leveringspliktig leveranse lik: Spot pluss 20 øre/kWh påslag eks. mva.

  Prisnivået på leveringspliktig strøm er vesentlig dyrere enn det kraftleverandørene i strømmarkedet kan tilby.

  Når ny kunde er klar til å overta boligen/lokalene

  Når ny kunde er klar til å overta boligen/lokalene, er det viktig at utbyggeren sier opp sitt abonnement. Oppsigelse gjøres med 14 dagers varsel til utbyggerens strømleverandør. Samtidig må utbyggeren informere ny kunde om at de må henvende seg til en strømleverandør for å få opprettet nettleieabonnement og strømleveranse. Tidligere praksis var at utbyggerne bestilte dette på vegne av ny kunde.

  Dersom ny kunde ikke er registrert på anlegget (anleggsovertakelse) etter oppsigelse, blir anlegget stengt.

  Dette er en regel bestemt av myndighetene. Elhub aksepterer ikke anlegg med forbruk uten kundeforhold.

  Skulle utbyggeren av en eller annen grunn glemme å si opp sitt kundeforhold, og det er meningen at en ny kunde skulle overtatt anlegget tilbake i tid, nevner vi at anleggsovertakelse maksimum kan beregnes 30 dager tilbake i tid. Er det mer enn 30 dager siden anlegget skulle vært overført må utbygger og ny kunde gjøre opp seg imellom.

 • Jeg har ikke avtale med strømleverandør, hva skjer?

  Det blir dyrt!
  Nettselskapene har lovpålagt leveringsplikt av kraft til kunder som står uten avtale med en ordinær strømleverandør. Dette er for nettselskapet en midlertidig løsning for de som blir uten aktiv leverandør. Dersom Norgesnett kommer i en leveringssituasjon vil vi gi melding om dette og be deg som kunde om å ta kontakt med en strømleverandør så snart som mulig.

 • Hvordan skifter jeg til en annen strømleverandør?

  Kunder som skal skifte leverandør må gi melding om dette til ny strømleverandør. Strømleverandør finner du på www.strompris.no

 • Forbrukerrådets strømpriskalkulator
 • Når skal jeg kontakte Norgesnett?

  Du finner informasjon på våre hjemmesider eller du kontakter oss vedrørende
  – bygge nytt/knytte nybygg til strømnettet (gjennom din installatør)
  – endre/øke effekten på det elektriske anlegget (gjennom din installatør)
  – endre fra 1-fase til 3-fase (gjennom din installatør)
  – legge om fra luft til kabel med og uten økning av overbelastningsvern (gjennom din installatør dersom inntaket må bygges om)
  – legge om/flytte eksisterende nett
  – levere rivemelding
  – du er ny kunde som skal overta et anlegg som er stengt
  – sjekke forbruket du har hatt hos en tidligere strømleverandør (hvis du har byttet i det siste)
  – sjekke forbruket for perioder der du ikke har hatt strømleverandør
  – spørre om noe knyttet til opphørsfaktura for nettleie
  – melde fra om farlige forhold i nettet
  – melde fra om eller sjekke status på strømbrudd
  – DLE, det lokale eltilsyn

  Vi anbefaler bruk av vårt kontaktskjema.

 • Hva skjer dersom jeg ikke melder om kontaktinformasjon som er feil?

  En del av vår kunder opplever å ikke motta fakturaen sin og at den sendes til feil adresse.

  Etter at vi i februar 2019 fikk et nytt sentralt datasystem for alle strømmålere i Norge, er det strømleverandøren din som er ansvarlig for at du er registrert med korrekt adresse. Når du endrer adresse må du gi strømleverandøren din beskjed. Norgesnett får din adresse fra din strømleverandør via Elhub.

  Vi i Norgesnett får mange faktura i retur. Det samme gjelder annen informasjon vi sender deg som angår din strømmåler.
  Post som ikke kommer fram er ikke noe vi ønsker og for at du skal unngå å få unødige inkassosaker, vær snill å sjekk hos din strømleverandør, at du er registrert med korrekt e-post- og postadresse.

  Unntaket for oppdatering av adresse hos strømleverandør er i de tilfeller der du ligger på ventetariff (leveringspliktig strøm). Dette betyr at du ikke har en ordinær strømleverandør, men at det er Norgesnett som selger deg dyr strøm.

 • Jeg har funnet feil i kontaktinformasjonen

  Ser du feil i kontaktinformasjonen kontakter du din strømleverandør og ber denne rette feilen.

 • Hvor skal jeg oppdatere kontaktinformasjon?

  Ved innføringen av Elhub er det strømleverandørene som skal holde din kontaktinformasjon oppdatert. Dette betyr i praksis at våre kunder ikke kan oppdatere kontaktinformasjon på Min Side hos Norgesnett, men henvende seg til sin strømleverandør.

 • Kan jeg benytte Min side?

  Du vil fortsatt ha mulighet til å benytte min side hos Norgesnett. Her vil du finne nettleiefakturaer samt informasjon om målepunkt. Du trenger kundenummer og MålepunktID for å opprette bruker på min side.

Kompensasjon ved strømbrudd

Strømbrudd med varighet over 12 timer gir deg som strømkunde rett til kompensasjon.

Fra 1. januar 2021 slipper berørte kunder å søke om kompensasjon. Takket være AMS målerne har Norgesnett muligheten til å se hvilke kunder som har vært uten strøm. Automatikken vil dermed fortelle oss hvilke kunder som har vært uten strøm i 12timer eller mer. Disse berørte kunden vil få kompensjonen automatisk avregnet på sin nettleieregning.

Ordningen gjelder kun for husholdningskunder eller kunder med fritidsboliger.

NVE har bestemt hvordan kompensasjonen skal beregnes:

 • Husholdninger får 500 kroner når strømmen har vært borte i 12 timer og deretter 40 kroner per time.
 • Fritidsboliger får 125 kroner etter 12 timer og deretter 10 kroner per time.
 • Kunder med flere målepunkter får kompensjon for alle berørte målepunkter
 • I løpet av ett år kan ikke kompensasjonsbeløpet overstige den forventede nettleien for samme år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Kunder som har AMS måler uten aktiv radiomodul må fremme krav ved å kontakte Norgesnett.

Kunder som selv er skyld i at et strømbrudd varer mer enn 12 timer har ikke krav på kompensasjon.

Vil du klage på Norgesnett?

Dersom strømmen har skadet elektronisk utstyr, følg anbefalingene til Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet sier at klagen skal rettes til nettselskapet og evt neste instans etter dette er Elklagenemnda.

Elklagenemnda behandler klager på nettselskap og kraftleverandører fra private forbrukere. Elklagenemnda er en nøytral og uavhengig nemnd som behandler tvister mellom strømkunder og energiselskap. Elklagenemnda er et rådførende organ,
som vil si at selskapene selv velger om de vil rette seg etter vedtakene eller ikke.

Elklagenemnda må ikke forveksles med Energiklagenemnda, en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

NVE(RME) behandler klagesaker i forbindelse med leveringskvalitet, leverandørskifte, måling og avregning, samt nettleien og anleggsbidrag. NVE har nettbasert klageskjema som kan benyttes.

 

 • Hvilke klagesaker rettes til NVE?

  *Klage på leveringskvalitet

  *Klage på leverandørskifte, måling og avregning

  *Klage på nettleie og anleggsbidrag

 • Hvilke klagesaker rettes til Elklagenemnda?
  • Forhold ved inngåelse av avtaler og om avtalevilkårene er oppfylt
  • Gjennomføring av leverandørbytter
  • Spørsmål om strømforbruket er korrekt og om mulig feil ved måleutstyret, samt stipulering og fakturering av kraftleveranse
  • Fakturering av nettleie
  • Spørsmål om leveringsplikt
  • Stenging
  • Ansvarsforhold i forbindelse med avbrudd og spenningsvariasjoner hvor kunden har hatt økonomisk tap eller fått skade på elektrisk utstyr
  • Tilknytningsavgift til strømnettet
  • Anleggsbidrag
  • Fremføring og plassering av strømnett, stolper og trafoer