Hjem » Kunde » Trefelling og linjerydding

Trefelling og linjerydding

Planlegger du å felle et tre på egen eiendom, bør du tenke på at den som utfører jobben er ansvarlig for egen sikkerhet og eventuell skade på nettselskapets linjer.

Ønsker du å plante nye trær?

Tenk framover før du planter, slik at du unngår problemet med beskjæring av vekster som vokser for nær strømledningene. Ønsker du å plante trær som med tiden vil vokse seg store, så sørg for at disse settes på en del av tomten der de ikke vil kommer i konflikt med kraftledninger.

Linjerydding

Årlig gjennomfører Norgesnett trefelling og vegetasjonsrydding i utvalgte områder i lavspenningsnettet og langs utvalgte traseer i høyspenningsnettet. For å unngå skade og avbrudd i strømforsyningen er det nødvendig med felling av trær og annen høytvoksende vegetasjon som kan komme i konflikt med strømnettet

Berørte grunneiere blir varslet i forkant. Rydding rundt høyspenningslinjer er hjemlet i avtaler med grunneiere. Rydding rundt lavspenningslinjer er hjemlet i  standard vilkår for nettleie og tilknytning  som gir nettselskapet nødvendig adgang til eiendommene for vedlikehold av luftledninger.

Standard vilkår for nettleie og tilknytning Næring 01.05.21

Standard vilkår for nettleie og tilknytning Forbrukerkunder (husholdning/fritidsboliger) 01.05.21

Norgesnett benytter godkjente skogryddingsfirmaer til å utføre vegetasjonsrydding og trefelling. Disse firmaene har erfarne skogryddere som også gjennomgår årlig lovpålagt elsikkerhetsopplæring.

Felt trevirke blir liggende igjen på eiendommen.

Skjema for henvendelse om trefelling

Basert på bildene, og informasjonen som oppgis i skjemaet, gir vi tilbakemelding om vi bistår med trefellingen. Normalt vil det gis tilbakemelding innen 3 uker.

Ved å sende inn dette skjemaet godtar du at kontaktinformasjonen du oppgir lagres i vårt kundesystem, slik at vi kan kontakte deg igjen.

Vår personvernerklæring kan du lese her

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Det er viktig å legge ved gode bilder, også fra forskjellige vinkler.
Vennligst beskriv situasjonen.