Hjem » Entreprenør » Instrukser

Instrukser

Sikkerhetsinstrukser og rutiner for arbeidene eller deltagende i drift av de elektriske anlegg

I følge lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal elektriske anlegg utføres, drives og vedlikeholdes slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier. Med hjemmel i loven utferdiges forskrifter for hvordan elektriske anlegg utføres, vedlikeholdes og drives. Tilsynsmyndigheten er tillagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Driftsleders instrukser bygger på forskriftsverket og er en del av regelverket ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Alle som arbeider i Norgesnett eller deltar i driften av anleggene i Norgesnett er pliktig til å sette seg inn i regelverket – spesielt Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) og Driftsleders instrukser (DI). Forskriftsverk og lovtekster er tilgjengelig på DSBs internettsider, mens oppdatert versjon av Driftsleders instrukser er tilgjengelig på internett.

 

Sikkerhetsinstrukser

Instruks sikkerhetskort 26.10.21

Instruks planlagt lsp arbeid 26.10.21

Instruks netteiers ledelse på skadested 19.10.21

Instruks melding om uønsket hendelse 26.10.21

Instruks kavalitetssikring koblingsbok 19.10.21

Instruks flytting av høyspenningskabel 26.10.21

Instruks arbeid nær spenningsførende anlegg 26.10.21

Instruks LFS arbeid på eller nær ved hsp anlegg 19.10.21

Godkjenning av rutiner og instrukser 26.10.21

Betjening av brytere i høyspennings luftledningsnett, krav til bruk av 1000V hansker 23.12.21

Instruks AFA 26.10.21

Instruks adgangskontroll 26.10.21

Rutine prøvekobling 27.10.21

Instruks sikringsbytte hsp 27.10.21

Instruks koblingsbestilling AUS 11.11.21

Instruks instruert linjerydder 15.03.2022

Instruks DOL LFK 26.10.21

Instruks delegering myndighet 26.10.21

 

Skjemaer, avtaler

Bestillingsskjema høyspkobling og AUS arbeid 12.05.23

Avtale arbeid nær ved  hsp luftlinje 19.10.21