Hjem » Elsikkerhet – Det lokale eltilsyn

Elsikkerhet – Det lokale eltilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE) som er en del av kundeavdelingen hos Norgesnett. Dette er en lovpålagt del av nettselskapene og har som oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. DLE Norgenett jobber for at strømmen brukes på en trygg og sikker måte hos de kundene som er tilkoblet fordelingsnettet.

 • DLE er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB)
 • DLE gjennomfører kontroll og tilsyn i alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet Norgesnett sine forsyningsanlegg
 • DLE fører tilsyn med utførende virksomheter og foretak som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr
 • DLE fører tilsyn med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor nettselskapets forsyningsområde
 • DLE ivaretar Norgenett sin informasjonsplikt ovenfor samfunnet vedrørende farer rund bruk av elektriske anlegg og utstyr.
 • DLE Norgesnett bistår politiet i brann- og ulykkesetterforskning

Norgesnett AS har tilsynsansvaret i kommunene Askøy, Enebakk, Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Asker (Røyken) og Nordre Follo (Ski).

DLE Norgesnett ønsker å motta tips (gjerne anonyme) om publikum skulle oppdage farlige anlegg. Dette kan sendes inn ved å fylle ut skjema BEKYMRINGSMELDING

Les ellers mer på våre infosider:

 

 

Kontakt oss på dle@norgesnett.no eller telefon 21492506

elsikkerhetsportalen finner du det du trenger å vite om elsikkerhet.


 • Hva er direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)?

  DSB er den sentrale myndighet som forvalter områdene elsikkerhet, og sikkerhet ved produkter og forbrukstjenester. Det formelle grunnlaget for DSBs virksomhet er lov om tilsyn med elektriske installasjoner og elektrisk utstyr, og produktkontrolloven.

  DSB er administrativt underlagt Justisdepartementet, og rapporterer dit når det gjelder elsikkerhet og sikkerhet ved produkter og forbrukstjenester.

 • Hva gjør det lokale elektrisitetstilsyn (DLE)?

  Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene og har som oppgave er å redusere antall skader og ulykkermed elektrisk årsak ved å jobbe for at strømmen brukes på en trygg og sikker måte hos de kundene som er tilkoblet fordelingsnettet.

  • DLE er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB)
  • DLE fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet nettselskapets forsyningsanlegg
  • DLE fører tilsyn med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor nettselskapets forsyningsområde
  • DLE utfører sitt tilsyn etter instrukser fra DSB og er pålagt å rapportere til DSB om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater

  Norgesnett AS har tilsynsansvaret i kommunene Askøy, Enebakk, Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Asker (Røyken) og Nordre Follo (Ski).

[ultimate-faqs include_category='elsikkerhetsportalen']