Hjem » Norgesnett » Anskaffelser

Anskaffelser

Norgesnett AS er underlagt lov om offentlige anskaffelser.

Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling.

Norgesnett AS benytter standardvilkår ved anskaffelse av varer og tjenester.

Kontrakts standard Bruksområde
NS-8407 (Totalentreprise) Bygg- og anleggsrettede oppdrag.
Se Norsk standard.
Standardbetingelser for totalentrepriser Anskaffelse av entreprenørtjenester
Statens standardavtaler for IKT-anskaffelser Kjøp av programvare, service- og vedlikeholdsavtaler

Last ned Standardbetingelser for kjøp 01.12.2022

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Den stiller krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med tema og Norgesnett AS følger bestemmelsene i loven.

 

 

Fakturering til Norgesnett

Norgesnett er Miljøfyrtårnbedrift og aksepterer ikke papirfakturaer.

Norgesnett aksepterer:

– EHF faktura. Org. nr.: 980234088
– PDF faktura tilsendt på faktura@norgesnett.no

Referanser på fakturaer

Fakturamottaker: Norgesnett AS, Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad

Prosjektleder/bestiller hos Norgesnett

For leverandører som leverer prosjekter:
Oppgi Prosjektreferanse med Elsmart ordre nr

 • Lading

  Etter hvert som utbredelsen av elbiler øker, vil mye av ladingen skje i private hjem. Nye elbilmodeller har mulighet for raskere lading ved bruk av høyere strømstyrke. Det er viktig å være klar over at lading av elbiler i enkelte tilfeller kan føre til uønskede konsekvenser for strømnettet. Derfor anbefaler vi våre strømkunder å kontakte en installatør når det skal installeres ladeutstyr for elbil.

 • Sjekk det elektriske anlegget først

  Det er viktig at det elektriske anlegget er i god stand, slik at varmgang og personskader unngås. Lading av elbiler foregår over lengre tidsrom med samme effekt. En kontroll av det elektriske anlegget for å unngå brannfarlig varmgang er derfor å anbefale. Alle kabler og komponenter fram til ladeuttaket må være dimensjonert for å tåle den aktuelle ladestrømmen. Vi anbefaler at det ikke installeres 1-fas lading over 16 A strømstyrke. Hvis det ønskes høyere ladeeffekt, bør det benyttes 3-fas slik at skjevspenningsproblematikk unngås. Man vil også kunne lade med 1,7 ganger høyere effekt per ampere. Det vil si at 3,6 kW 1-fase tilsvarer 6,3 kW 3-fase.

 • Anleggsbidrag, kostnader for å få økt kapasitet

  Vi praktiserer ordningen med anleggsbidrag. Den som ønsker tiltak i nettet for å få økt kapasitet, må derfor ta kostnaden med oppgraderingen. Ønske om høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget vil derfor kunne utløse anleggsbidrag. Ut fra dette perspektivet vil 3-fas lading også være å foretrekke.

 • Regulert av forskrifter

  Nettselskapene i Norge er underlagt forskrifter fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE regulerer strøm og spenningskvalitet gjennom «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)». Forskriften har strenge krav til skjevspenning, flimmer, overharmoniske spenninger, spenningsdipper mm (kapittel 3). Hovedprinsippet i forskriften er at den som forårsaker forringet spenningskvalitet, må rette opp kvaliteten (§2-1). Hvis en kunde forårsaker skjevspenning hos andre kunder, må vedkommende fjerne årsaken til skjevlasten.