Når avregnes kundene?

UndrumDesign

Kundene avregnes etterskuddsvis hver måned.

Avregningsgrunnlaget for kunder med energibasert nettleie er totalt forbrukt energi pr. måned.
Dette er i hovedsak veilyskunder.

Avregningsgrunnlaget for kunder med kapasitetstariff er: totalt energiforbruk pr. måned med forskjellig pris for dag og natt og kapasitetstrinn som er bestemt av gjennomsnittet av de tre timene med høyest forbruk.

Avregningsgrunnlaget for kunder med effektbasert nettleie er: totalt forbrukt energi pr. måned og effektledd som er bestemt av gjennomsnittet av de tre timene med høyest effektforbruk pr. måned.

For kunder med fleksibel tariff er avregningsgrunnlaget: totalt forbrukt energi pr. måned og effektledd som er bestemt av den timen med høyest effektforbruk i måneden.