Image
Aktuelt

Strømstøtte til fritidsbolig brukt som fast bolig


Publisert: 09/02/2023

Har du folkeregistrert adresse på din fritidsbolig? Ja da kan du søke strømstøtte!

Det er nå vedtatt at personer som har folkeregistrert adresse og bor fast på sin fritidseiendom inkluderes i strømstøtteordningen.

Viktig!

  • Dette gjelder de som har folkeregistrert adresse før 18. januar 2023
  • Det må sendes en egen søknad til Norgesnett som inkluderer en bekreftelse fra skatteetaten.

Vi kan ikke behandle søknader om strømstøtte uten at denne dokumentasjonen foreligger.

Hvis du er folkeregistrert på adressen etter 18.01.23 vil du ikke få støtte til fritidsboligen. Du må da søke kommunen om bruksendring til bolig før du har krav på strømstøtte. Strømstøtte gis da fra påfølgende måned.

Les pressemeldingen fra Olje- og Energidepartementet

Spørsmål og svar om strømstøtteordningen

Søknadsskjemaer som er behandlet innen 1. mars vil få strømstøtte på fakturaen som gjelder februar med forfall i mars.

Søk her:

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.