Pris på leveringspliktig strøm (ventetariff)

Dersom en kunde er uten kraftleverandør, har Norgesnett AS plikt til å levere kraft, men da til en høyere pris.
Dette er en midlertidig løsning for de som blir uten aktiv kraftleverandør. Disse kundene oppfordres til å skaffe seg en ordinær kraftleverandør.

Kundene finner strømleverandører her:

strompris.no på www.forbrukerradet.no.

Pris leveringspliktig kraft

 

Kraftpris de første 6 uker er lik områdepris på Nord Pool Spot + 5 øre/kWh i påslag, eks mva.

Etter 6 uker stiger prisen på denne leveringspliktige kraften betydelig; Nord Pool Spot + 10 øre/kWh eks mva.*

Kostnader til grønne elsertifikater er inkludert i påslagene.

 

*Fra den 1.12.22. gjelder

 

I perioden frem til 1. juli 2023 skal prisen for kraftleveranse til sluttbruker som skjer i henhold til nettselskapets leveringsplikt, jf. energiloven § 3-3, settes lik områdepris på Nord Pool Spot pluss maksimalt 5 øre per kWh i påslag eksklusive avgifter.