Leveringsplikt (ventetariff)

Terje Gabrielsen

Dersom en kunde er uten strømleverandør, har Norgesnett AS plikt til å levere strøm, men da til en høyere pris.
Jf. energiloven § 3-3.

Dette er en midlertidig løsning for de som blir uten aktiv strømleverandør. Disse kundene oppfordres til å skaffe seg en ordinær strømleverandør.

Kundene finner strømleverandører her:

strompris.no på www.forbrukerradet.no.

Pris leveringspliktig strøm

Strømpris (kraftpris) de første 6 uker er lik områdepris på Nord Pool Spot + 5 øre/kWh i påslag, eks mva.

Kostnader til grønne elsertifikater er inkludert i påslagene.

Etter 6 uker  i perioden 01.12.22 til 01.07.2024 har myndighetene bestemt at påslaget fremdeles skal
være 5 øre/kWh eks. mva (6,25 øre/kWh inkl. mva).