Hjem » Nettleie næring

Nettleie næring

Nettleie er det du må betale for å få strøm levert til deg, altså det du betaler for å få transportert strømmen du bruker hjem til boligen din eller arbeidsplassen. Nettleien betaler du til det lokale nettselskapet, de som eier og drifter strømnettet der du bor eller arbeider.

Næringskunder med et årsforbruk på under 100 000kWh (kapasitetstariff)

Nettleien (kapasitetstariffen) består av to deler:

  • Fastledd som nå heter kapasitetsledd. Denne bestemmes av snittet av de tre timene det brukes mest strøm. Disse tre timene må være på forskjellige dager.
  • Energiledd. Kunden betaler for brukt energi i kWh.

Næringskunder med et årsforbruk på mer enn 100 000kWh (effekttariff)

Nettleien (effekttariffen) består av tre deler:

  • Fastledd
  • Effektledd
  • Energiledd

Næringskunder med umålt/målt veilys og annet umålt forbruk

  • Fastledd
  • Energiledd

Nettleie

I tillegg til transport av strøm, dekker nettleien kostnader til vedlikehold, drift av strømnettet, beredskap, utbygging av nytt nett og forbedring av eksisterende nett. Dette sørger blant annet at du får en sikker og stabil strømforsyning.

Omtrent halvparten av det du betaler i nettleie, går til statlige utgifter i form av avgift på elektrisk kraft, merverdiavgift og bidrag til energifondet Enova. I tillegg går en del av nettleien til Statnett og regionalnett, som leie for de større transportlinjene som fører strømmen fra kraftprodusentenes anlegg og inn til byer og tettsteder.

Nettleien er strengt regulert.

Nettselskapene har monopol på overføring og drift av strøm i hvert sitt område, og er derfor strengt regulert av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er nettselskapet selv som fastsetter prisen på nettleie, og NVE kontrollerer at det ikke hentes inn høyere eller lavere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å kreve. Det sikrer at prisen blir korrekt.

Les mer om kraftsystemmodellen her.
Informasjon om utforming av nettleien fra 01.07.22 finner du her.
Informasjon om nettleie privat finner du her.

Mer informasjon