Kundeservice

Bestilling oppsigelse nettleie strøm

18. februar 2019 ble Elhub innført i Norge. Elhub er et sentralt IT-system som skal bidra til effektivisering av strømmarkedet og økt konkurransen i dette. Elhub skal også sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra AMS målerne (smartstrømmålere)...
Les mer

Kontaktskjema

100%
Ingen kjente brudd/feil i nett