Hjem » Kunde » Jordfeilskjema

Jordfeilskjema

Skjema for å registrere jordfeil

Det er viktig at du melder fra om jordfeil med en gang du oppdager den. Det er du som eier av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at anlegget ditt og elektrisk utstyr tilkoblet dette er i forskriftsmessig stand.

Kundeinformasjon

Eventuelle målinger gjort av elektriker

Jordfeilinformasjon