Tariff for ikke automatisk avlesning

Pris pr. år kr. 1 500 ekskl. mva (kr. 1 875 inkl. mva) Norgesnett har adgang til å foreta kontrollavlesning hos kunden.Denne manuelle kontrollavlesningen betaler kundene gebyr for.Fra den 01.02.2021 er dette regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME)i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-9:17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdierNettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere ogkontrollere …

Hvilke avgifter må jeg betale og hvor store er de ?

Avgifter på nettleien 2021 Forbruksavgift fra 01.01.21: 16,69 øre/kWh ekskl. mva (20,8625 øre/kWh inkl. mva) Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon(0,546 øre/kWh ekskl. mva)Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider; www.skatteetaten.noNorgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift. Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:1 …