Tariff for ikke automatisk avlesning

Pris pr. år kr. 1 500 ekskl. mva (kr. 1 875 inkl. mva) Norgesnett har adgang til å foreta kontrollavlesning hos kunden.Denne manuelle kontrollavlesningen betaler kundene gebyr for.Fra den 01.02.2021 er dette regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME)i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-9:17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdierNettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere ogkontrollere …

Hvilke avgifter må jeg betale og hvor store er de ?

Terje Gabrielsen

Avgifter på nettleien 2023 Redusert forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2023 er9,16 øre/kWh (11,45 øre/kWh inkl mva) Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lavere-elavgift-de-forste-tre-manedene-i-2023/id2951105/ Forbruksavgift (elavgift) alminnelig sats april – desember 2023 er15,84 øre/kWh (19,8 øre/kWh inkl mva) Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon (0,546 øre/kWh ekskl. mva).Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider. Norgesnett …