Tariff for ikke automatisk avlesning

Pris pr. år kr. 1 500 ekskl. mva (kr. 1 875 inkl. mva) Norgesnett har adgang til å foreta kontrollavlesning hos kunden.Denne manuelle kontrollavlesningen betaler kundene gebyr for.Fra den 01.02.2021 er dette regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME)i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-9:17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdierNettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere ogkontrollere …

Hvilke avgifter må jeg betale og hvor store er de ?

Terje Gabrielsen

Avgifter på nettleien 2024 Redusert forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2024 er9,51 øre/kWh (11,8875 øre/kWh inkl mva) Alminnelig sats forbruksavgift (elavgift) april – des 2024 er16,44 øre/kWh (20,55øre/kWh inkl mva Les mer her: Avgiftssatser 2024 Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon (0,580 øre/kWh ekskl. mva).Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider. Norgesnett …