Hvilke avgifter må jeg betale og hvor store er de ?

Terje Gabrielsen

Avgifter på nettleien 2023

Redusert forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2023 er
9,16 øre/kWh (11,45 øre/kWh inkl mva)

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lavere-elavgift-de-forste-tre-manedene-i-2023/id2951105/

Forbruksavgift (elavgift) alminnelig sats april – desember 2023 er
15,84 øre/kWh (19,8 øre/kWh inkl mva)

Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon (0,546 øre/kWh ekskl. mva).
Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider.

Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
Kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i kapsitetstsleddene/fastleddene.

Mva: 25%