Hvilke avgifter må jeg betale og hvor store er de ?

Terje Gabrielsen

Avgifter på nettleien 2024

Redusert forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2024 er
9,51 øre/kWh (11,8875 øre/kWh inkl mva)

Alminnelig sats forbruksavgift (elavgift) april – des 2024 er
16,44 øre/kWh (20,55øre/kWh inkl mva

Les mer her: Avgiftssatser 2024

Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon (0,580 øre/kWh ekskl. mva).
Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider.

Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon (egenerklæring) fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
Kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i kapasitetstsleddene/fastleddene.

Mva: 25%