Hjem » Kunde » Fra sol til strøm

Fra sol til strøm

Ved solcelleanlegg bruker vi solcellepaneler til å samle inn solenergi og produsere elektrisitet. Solcellepanelene genererer likestrøm (DC), tilsvarende batterier. Imidlertid bruker hjem og de fleste apparater vekselstrøm (AC). Derfor må en vekselretter komme inn i bildet for at strømmen skal kunne brukes, som oftest kalt inverter. 

En inverter har en viktig oppgave. Den transformerer den likestrømmen som solcellepanelene produserer, til vekselstrøm som kan brukes i hjemmet vårt. Du kan tenke på inverteren som en omformer som konverterer elektrisiteten fra én type til en annen. 

Ettersom de fleste apparater bruker vekselstrøm, må solenergianlegget ditt konvertere denne likestrømmen til nyttig elektrisitet før den kan benyttes til å drive ting som lyspærer, TV-er og kjøleskap. Inverteren er hjernen bak denne konverteringen og gjør det mulig for solcelleanlegget ditt å forsyne energi til alle dine elektroniske enheter.

Inverteren i et solcelleanlegg har også en viktig sikkerhetsfunksjon. Den kan slå seg av hvis spenningen blir for høy, enten det kommer fra solcellepanelene eller strømnettet. 

Når det gjelder solcellepanelene, kan de av og til produsere elektrisitet med høyere spenningsnivå enn det som er trygt for inverteren å håndtere. Dette kan skje på grunn av solintensiteten eller andre feil i solcelleanlegget. Når inverteren oppdager for høy spenning, slår den seg automatisk av for å beskytte seg selv og de tilkoblede enhetene. 

På samme måte kan det også oppstå problemer hvis spenningen fra strømnettet er for høy. Dette kan skyldes feil i strømnettet eller andre eksterne faktorer. Når inverteren registrerer for høy spenning fra strømnettet, kan den også slå seg av for å beskytte seg selv og solcelleanlegget. 

Å slå seg av ved for høy spenning er en viktig sikkerhetsfunksjon. Det bidrar til å forhindre skader på inverteren og andre komponenter i solcelleanlegget. Når spenningen går tilbake til et trygt nivå, kan inverteren slås på igjen og fortsette å konvertere strømmen til brukbar vekselstrøm. 

Så, inverteren i et solcelleanlegg er ansvarlig for både å konvertere strømmen til en brukbar form og for å beskytte seg selv og solcelleanlegget ved å slå seg av ved for høy spenning, enten det kommer fra solcellepanelene eller strømnettet. Dette bidrar til å opprettholde en sikker og stabil strømforsyning for hjemmet ditt og de tilkoblede enhetene.