Hjem » Installatør » Installatørnytt » Hent ut anleggsdata fra Elsmart!

Hent ut anleggsdata fra Elsmart!

Visste du at du enkelt kan hente anleggsdata fra Elsmart?

For å sikre raskere behandlingstid har Norgesnett implementert en automatisk godkjenningsprosess for enkle saker. Dette gjelder primært for “Arbeid i målepunkt,” som inkluderer rene plomberinger, produksjonsanlegg/solcelleanlegg, og oppgradering av OV med allerede montert 3-fase måler.

Systemets automatisering vurderer nettet basert på gitte kriterier og terskelverdier. Hvis alle verdier er innenfor de forhåndsdefinerte grensene, blir meldingen automatisk godkjent, forutsatt at det eksisterende målernummeret er inkludert (16 siffer, med noen unntak på Hvaler og søndre del av Kråkerøy med 8 siffer).

Før du fyller ut mer, trykk på “Integrasjon” og velg “Hent anleggsdata.”

Denne handlingen gir deg “gratis” informasjon på nettmeldingen, inkludert målepunktID, installasjon-/anleggsnummer, og litt informasjon om eksisterende kunde på anlegget. Fullfør de tomme feltene.

Når meldingen sendes inn, utfører Elsmart beregninger. Hvis de angitte kriteriene er oppfylt, blir den automatisk godkjent og går direkte til status “Godkjent.”

Se video for instruksjoner: