Hjem » Bygging og graving » Fellesføring av ekom

Fellesføring av ekom

Fellesføring av ekom i Norgesnett sine lavspenningsmaster

Vi tillater kun aktører med avtale å søke om fellesføring i våre master. Det skal søkes for hver gang det ønskes å etablere seg- uavhengig om det allerede finnes en avtale. Vi tillater maksimalt 6 gjennomgående ekomledninger, uavhengig av hvem som er etablert. Ekom som ikke er i bruk skal fjernes fra våre master.

All korrespondanse ang fellesføringer rettes til epost fellesforing@norgesnett.no

For søknad om fellesføringer skal det i tillegg til søknadsskjema også vedlegges masteskjema og kart over ønsket føringsvei.

 

Fellesføring av ekom i Norgesnett sine høyspenningsmaster

Egen avtale må inngås i hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt med driftsleder i Norgesnett.

 

Priser for 2024

Etableringsgebyr: 3 916 kr
Årsgebyr: 86,59 kr