Vil du klage på Norgesnett?

 

Dersom strømmen har skadet elektronisk utstyr, følg anbefalingene til Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet sier at klagen skal rettes til nettselskapet og evt neste instans etter dette er Elklagenemnda.

Elklagenemnda behandler klager på nettselskap og kraftleverandører fra private forbrukere.

NVE behandler klagesaker i forbindelse med leveringskvalitet, leverandørskifte, måling og avregning, samt nettleien og anleggsbidrag. NVE har nettbasert klageskjema som kan benyttes.

 

 

Hvilke klagesaker rettes til Elklagenemnda?

* Forhold ved inngåelse av avtaler og om avtalevilkårene er oppfylt

* Gjennomføring av leverandørbytter

* Spørsmål om strømforbruket er korrekt og om mulig feil ved måleutstyret, samt stipulering og fakturering av kraftleveranse

* Fakturering av nettleie

* Spørsmål om leveringsplikt

* Stenging

* Ansvarsforhold i forbindelse med avbrudd og spenningsvariasjoner hvor kunden har hatt økonomisk tap eller fått skade på elektrisk utstyr

* Tilknytningsavgift til strømnettet

* Anleggsbidrag

* Fremføring og plassering av strømnett, stolper og trafoer

Hvilke klagesaker rettes til NVE?

*Klage på leveringskvalitet

*Klage på leverandørskifte, måling og avregning

*Klage på nettleie og anleggsbidrag