Mørke veilys/gatelys

Norgesnett har ikke ansvar for veilys

Veilys på kommunale veier eies og driftes av kommunen

For melding av mørke veilys henviser vi til kommunenes hjemmesider.

Belysning på riks- fylkes- og europaveier tilhører Statens vegvesen. Tlf: 0175

 

 

 

Når veilyset er mørkt hos andre veilyseiere (private, veilyslag mm)

Det påhviler disse å inngå drifts- og vedlikeholdsavtaler med godkjente elektroentreprenører. Det er disse entreprenørene som kontaktes når veilyset er mørkt.