Trefelling og linjerydding

For å ha kontroll på vegetasjon nær linjene våre, er det nødvendig med felling av trær og annet høytvoksende. Dette gjelder langs våre høyspenningslinjer men også langs lavspenningslinjene.

Trefelling og rydding utføres for å unngå skade på det elektriske linjenettet og for å forhindre strømbrudd. Årlig gjennomfører Norgesnett trefelling/linjerydding langs utvalgte deler av linjenettet.

Felt virke blir liggende igjen på eiendommen.

Rydding rundt høyspenningslinjer er blant annet hjemlet i avtaler med de aktuelle eiendommer.

Rydding rundt lavspenningslinjer er hjemlet i standard tilknytningsvilkår som gir nettselskapet nødvendig adgang til eiendommene for vedlikehold av luftledninger.

Norgesnett har avtale med et godkjent skogrydddingsfirma, Nettskog AS, med sine samarbeidspartnere som forestår arbeidene. Linjerydderne er erfarne skogryddere og gjennomgår i tillegg til skogfaget årlig lovpålagt elsikkerhetsopplæring.

 

Dersom du selv skal felle trær på egen eiendom

Det er ikke noe i veien for å felle trær selv på egen eiendom. Vær forsiktig, unngå personskade, skade på bygning eller skade på det elektriske nettet. Du er ansvarlig for sikkerheten.
Skulle du være uheldig å skade det elektriske ledningsanlegget har du et erstatningsansvar overfor Norgesnett.

Trefelling i nærheten av høyspenningslinjer

Trefelling i nærheten av høyspenningslinjer skal foregå på en slik måte at farlige situasjoner ikke oppstår.

Ta kontakt med oss hvis du skal felle trær nær Norgesnett høyspenningslinjer.

Vi gir deg råd og vil sørge for at arbeidet kan utføres på en sikker måte, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg.

Ved anleggsoppdrag eller trefelling nær ved høyspenningslinjer kontaktes vår driftssentral på tlf. 815 68 427 for avtale og nærmere befaring.

Henvendelse om trefelling nær lavspenningslinjer

Har du generelle spørsmål rundt trefelling eller har du trær som er veldig nær våre lavspenningslinjer på din eiendom, kontakter du vårt godkjente skogryddingsfirma.

Du når vårt skogryddingsfirma ved å sende inn «Henvendelse om trefelling» med beskrivelse av situasjonen og det som ønskes utført. Det er viktig å legge ved bilder av det som ønskes kappet vekk i nærheten av ledningene. Det er behov for flere bilder tatt fra forskjellige vinkler. Basert på bildene og den informasjon kunden gir i skjemaet avgjøres det om arbeidsstedet skal befares.

Ser du et eller flere stolpenummer, skriv inn ett av disse numrene i kontaktskjemaet.

Bistand som er kostnadsfritt for deg som kunde

Lavspenningslinjer: Kapping av trær såpass mye at avstanden mellom treet og de strømførende ledningene er minimum 1 m. På stabile trær kan det godtas at stammen er inntil 30cm fra strømførende linje, før kapping er nødvendig. Rundt stolper sørges det for en sirkel med radius minimum 1 meter fri for trær/prydvekster.

Felt virke blir liggende igjen på eiendommen.

Kostnader for deg som kunde

Ved bistand til trefelling/rydding, kontakter du et godkjent trefellingsfirma eller inngår avtale med vårt godkjente skogryddingsfirma. Dette blir et anliggende mellom deg som kunde og firmaet. Trær som felles etter ditt ønske vil bli fakturert av det firmaet du har engasjert.