Trefelling og linjerydding

Trefelling eller linjerydding utføres for å forhindre strømbrudd og for å unngå skade på liv og eiendom.

Lovverket fra myndighetene bestemmer at det skal være sikker avstand mellom trær og annen vegetasjon og strømførende ledere.

I forhold til høyspenningslinjer, er det i lovverket satt bestemte avstandskrav i meter.

I forhold til lavspenningslinjer skal det være betryggende avstand. Videre skal det ikke være mulig å klatre i trær og samtidig kunne berøre strømførende ledninger.

 

Dersom du selv skal felle trær

Nettskog AS utfører linjerydding for Norgesnett.
Skal du selv felle trær, og det er strømførende ledninger tett opptil trærne, må du kontakte Nettskog.
Av Nettskog vil du få informasjon om hvilke kostnader Norgesnett dekker, og hvilke kostnader du selv må dekke.
Nettskogs linjeryddere er erfarne skogryddere. I tillegg gjennomgår disse årlig lovpålagt elsikkerhetsopplæring.