Hjem » Trefelling og linjerydding

Trefelling og linjerydding

For å unngå skade og avbrudd i strømforsyningen er det nødvendig med felling av trær og annen høytvoksende vegetasjon som kan komme i konflikt med strømnettet. Årlig gjennomfører Norgesnett trefelling og vegetasjonsrydding i utvalgte områder i lavspenningsnettet og langs utvalgte traseer i høyspenningsnettet.

Berørte grunneiere blir varslet i forkant. Rydding rundt høyspenningslinjer er hjemlet i avtaler med grunneiere. Rydding rundt lavspenningslinjer er hjemlet i  standard vilkår for nettleie og tilknytning  som gir nettselskapet nødvendig adgang til eiendommene for vedlikehold av luftledninger.

Standard vilkår for nettleie og tilknytning Næring 01.05.21

Standard vilkår for nettleie og tilknytning Forbrukerkunder (husholdning/fritidsboliger) 01.05.21

Norgesnett benytter godkjente skogryddingsfirmaer til å utføre vegetasjonsrydding og trefelling. Disse firmaene har erfarne skogryddere som også gjennomgår årlig lovpålagt elsikkerhetsopplæring.

Felt trevirke blir liggende igjen på eiendommen.