Hjem » Tilknytning til nett » Skjemaer tilknytning til nett

Skjemaer tilknytning til nett

Faktura for etterberegnet anleggsbidrag

Før forespørsel i markedet skal man innhente aksept av budsjettpris for anleggsbidrag fra kunden, og på at prosjekteringskostnader vil kunne faktureres kunden dersom kunden senere avslår bindende pristilbud.

Gå til skjema

Fellesføring søknad

Skjema fylles ut ved nye søknader om fellesføring.

Gå til skjema

Forespørsel om nettilknytning av større anlegg

Ny henvendelse om stor ny strømtilknytning, eller større forsterkning av eksisterende tilknytning. Eksempelvis bolig- eller hyttefelt, industri/næring, datasenter, elektrifisering av transport, innmatings/produksjonskunde eller andre som krever større strømuttak.

Gå til skjema

Henvendelse for tidligfase veiledning – tilknytningssaker

Bruk dette skjema for tidligfase veiledning i tilknytningssaker

Gå til skjema

Andre henvendelser

Fyll ut skjema for andre henvendelser

Gå til skjema