Hjem » Tilknytning til nett » Nytilknytning og effektøkning

Nytilknytning og effektøkning

Før Nettselskapet legger stikkledninger eller henger opp luftledninger for strømforsyning av nye boliger, er det en del praktiske ting som må utføres av installatør.

Utbygger bestiller utførelsen av den elektriske installasjon i bygget hos en autorisert elektroinstallatør. Installatøren bør engasjeres tidlig i byggeprosessen.

Installatøren sender «Melding om installasjonsarbeid» elektronisk til Norgesnett med relevante opplysninger om den nye installasjonen.

Svar til entreprenør og utbygger

Når installatøren har mottatt svar på «Melding om installasjonsarbeid» fra Norgesnett, kan arbeidet med den elektriske installasjonen i bygget starte.

I svaret fra Norgesnett vil tilknytningspunktet til strømnettet være angitt, i tillegg til annen relevant informasjon. Samtidig sendes et informasjons-/tilbudsbrev med faktura til utbygger som må aksepteres og betales, før Norgesnett kan bestille nødvendige arbeider som for eksempel stikkledning, målermontasje og forsterkning av nytt strømnettet fram til grunnmur.

Omgjøring

Omgjøringer som vil generere forsterkning på eksisterende stikkledning til bygg og omgjøringer i selve installasjonen skal meldes av installatør. De samme meldingsprosedyrer som ved nytilknytninger gjelder også her.

Sammenslåing av anlegg (to eller flere måleranlegg sammenslått til en) og utskilling av anlegg (ønske om en eller flere nye målere i en eksisterende installasjon) er arbeider som også skal meldes av installatør.

Ved forsterkning av eldre anlegg stilles det krav om bruk av 3-fase for å unngå skjevbelastning.

Måling

Norgesnett krever at alle anlegg som tilkobles strømnettet skal måles, uansett størrelse og effektuttak. Dette er uten unntak.