Strømstansen på Hvaler tok lenger tid en planlagt

Den varslede strømstansen natt til torsdag 10. sept på Hvaler tok dessverre lengre tid en tidligere varslet. Dette beklager vi så mye overfor vår kunder.

Grunnet Elvia (tidligere Hafslund Nett) sine omfattende arbeider med å oppgradere strømforsyningen til Hvaler, var det nødvendig med strømutkobling i transformatorstasjonen på Rød. Elvias arbeider tok lenger tid enn planlagt.

Begrensninger i overliggende nett og høy strømbelastning etter nattens utkobling medførte at Norgesnett ikke kunne koble inn alle kundene med engang. Det ble derfor nødvendig med områdevis innkobling.

De første kundene fikk igjen strømmen kl 07.16. Klokken 10.17 hadde alle kundene på Hvaler normal strømforsyning.