Hjem » Strømstans

Strømstans

Når strømmen er borte kan det være flere årsaker til dette. Vår driftsentral starter umiddelbart opp med forsøk på å koble inn strømmen igjen og/eller starter opp med feilsøking. Vi sender raskt ut SMS til kunder som er berørt. Dersom du opplever at det er lang svartid hos oss, er grunnen at vi bruker det meste av ressurser til å løse feilen. Vi takker for forståelsen og tålmodigheten.

I kartene under kan du se oversikt over pågående strømstanser (røde markører) og planlagte utkoblinger (blå markører).

Melde stømbrudd?

Dersom strømmen har gått hos deg og du ikke finner oppføring i kartet som gjelder din adresse kan det enten skyldes feil på ditt anlegg eller det kan være en feil vi ikke kjenner til.

Sjekk dette før du kontakter oss

  • Har naboen strøm? Om naboen har strøm – da kan nok feilen være hos deg.
  • Har du sjekket sikringsskapet ditt? Om noen av sikringene eller jordfeilbryteren har slått ut, er nok feilen hos deg. Husk også å sjekke inntakssikringen. Inntakssikring kan befinne seg i kjeller eller på loft hvis den ikke er i sikringsskapet.

Hvis du har sjekket disse punktene og det viser seg at det fortsatt er strømløst, da kan det være feil på strømnettet og du kan kontakte oss. Kontakt Norgesnett AS sin døgnbemannede driftssentral på telefon nr. 21 49 25 06