Strømbrudd Hvaler 29. og 30.01.21, praktisk informasjon vedr. skadesaker og kompensasjon.

Det beklagelige strømbruddet på Hvaler 29.01 og 30. januar skapte mange ulemper, bryderi og heft for våre kunder. Mange kunder har opplevd å få skader på sitt strømanlegg og frostskader.

Skader

Skader meldes til eget forsikringsselskap. Kundens forsikringsselskap vil sende regress til Norgesnett.

Vedrørende egenandel; ansvarsforholdene rundt strømbruddet er ikke avklart på nåværende tidspunkt.

Kunder som må betale skader med et beløp mindre enn forsikringsegenandelen sender kopi av utlegg til Norgesnett for behandling.

Grunnet mange skadesaker vil dessverre behandlingen av hver sak ta lenger tid en normalt.

Vi ber om at våre kunder som ikke var tilstede i sine hjem eller fritidsboliger under strømbruddene snarest kontrollerer sine installasjoner. Dette for skadebegrensning.

Kompensasjon for strømavbrudd over 12t.

 Privatkunder som opplever strømbrudd over 12 timer, får automatisk kompensasjon. Det skal ikke sendes inn søknader om dette. Kompensasjonen vil komme som fratrekk på nettleieavregningen.

NVE har bestemt hvordan kompensasjonen skal beregnes:

  • Husholdninger får 500 kroner når strømmen har vært borte i 12 timer og deretter 40 kroner per time.
  • Fritidsboliger får 125 kroner etter 12 timer og deretter 10 kroner per time.
  • Kunder med flere målepunkter får kompensjon for alle berørte målepunkter
  • I løpet av ett år kan ikke kompensasjonsbeløpet overstige den forventede nettleien for samme år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Kunder som har AMS måler uten aktiv radiomodul må fremme krav ved å kontakte Norgesnett.