Strømaggregater

Langvarige strømutfall er heldigvis sjeldent i Norgesnett. Vi gjør likevel oppmerksom på følgende:

Netteier har et begrenset antall mobile strømaggregater tilgjengelig og disse skal primært brukes som nødstrøm for driftskritiske komponenter i nettet.

Samfunnsviktig infrastruktur, produksjonsbedrifter, dyrehold, helseinstitusjoner o.l. hvor strømbrudd får store konsekvenser, kan derfor ikke påregne at nettselskapet stiller strømaggregater til disposisjon ved strømbrudd. Disse anbefales å anskaffe egne strømaggregater med tilhørende drifts- og vedlikeholdsrutiner.

Det vises for øvrig til FEL§31, Standardvilkår for nettleie og tilknytning §13, Veileder for forskrift om hold av storfe, Forskrift om hold av høns og kalkun, Mattilsynet, NVE, egne sektorregelverk m.fl.