Standardavtaler

Nettleieavtale

Inngås mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og bruker (privatkunder) som nettkunde. Betalingsplikt påhviler nettkunden. Dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie.

Nettleieavtale for private finnes på forbrukertilsynets nettsider

Tilknytningsavtale

Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon (privatkunder) som tilknyttes distribusjonsnettet.
Nåværende avtale, utarbeidet av Energi Norge og Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet), har virkningstidspunkt fra den 01.01.2007.

Tilknytningsvilkår for private finnes på forbrukertilsynets nettsider

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft

Parter i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandøren som selger av elektrisk kraft. Avtalen er utarbeidet av Energi Norge og Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet).

I de tilfeller nettselskapet leverer kraft (venterariff til høy pris) blir avtalen et forhold mellom nettselskapet og kunden.

Standard kraftleveringsavtale