Standardavtaler næring

Tilknytnings- og nettleievilkår

Overfor næringskunder benytter Norgesnett Energi Norges anbefalte tilknytnings- og nettleievilkår.

Næringskundene vil finne vilkårene på «Min Side – Min Profil» under fanen Skjemaer

Næringskunder er ikke å anse som forbrukere iht forbrukerkjøpslovens bestemmelser.