Vilkår fleksibelt forbruk

Grunnleggende vilkår for ”Fleksibelt forbruk” er at kundens anlegg når som helst kan kobles ut etter ordre fra nettselskapet innenfor tidsrammene 1,5t varsel eller momentant varsel.
Norgesnett har noen kunder med 1,5t varsel. Etter at ordningen «Fleksibelt forbruk med rett til redusert tariff» erstattet ordningen «Utkoblbart forbruk» gjelder:

• kunden må ha timesmåling

• minimum installert effekt på 200kW (230V og 400V)

• det tilbys kun momentan utkobling

• nettselskapet skal kunne fjernstyre utkoblingen

• kunden må til enhver tid gi nettselskapet
oppdatert informasjon om kontaktpersoner og måter å kontakte kunden på

• der kundene har høyspenningstilknytninger, skal det oversendes driftslederdokumentasjon

• kundene avregnes månedlig

 

Kunder som har fleksibel effekttariff avregnes for maksimaltimen.

Fleksibelt forbruk krever særskilt avtale: Kontakt vårt kundesenter for nærmere informasjon.

Kunder som senere vil gå over på prioritert overføring, vil bli vurdert i hvert tilfelle. Det er kapasitetsmessige forhold i nettet som vil avgjøre om dette lar seg gjøre eller ikke.
Kunden må dekke alle kostnader som oppstår i forbindelse med overgangen til prioritert overføring.