Veilyseiere

Kommunen eier det meste av veilys. Langs fylkesveiene er det fylkene som er eier. Mens langs riksveier står Statens vegvesen som eier.
Andre veilyseiere er veilag, borettslag, private mm