Pris på leveringspliktig strøm

Terje Gabrielsen

Kraftpris de første 6 uker er lik områdepris på Nord Pool Spot + 5 øre/kWh i påslag, eks mva.

Kostnader til grønne elsertifikater er inkludert i påslagene.

Etter 6 uker i perioden 01.12.22 til 01.07.2024  har myndighetene bestemt at påslaget fremdeles skal
være 5 øre/kWh eks. mva (6,25 øre/kWh inkl. mva).