Pris leveringspliktig kraft

Kraftpris de første 6 uker er lik områdepris på Nord Pool Spot + 5 øre/kWh i påslag, eks mva.

Etter 6 uker stiger prisen på denne leveringspliktige kraften betydelig; Nord Pool Spot + 10 øre/kWh eks mva.*

Elsertifikater er inkludert i påslagene.

 

*Fra den 1.12.22. gjelder

I perioden frem til 1. juli 2023 skal prisen for kraftleveranse til sluttbruker som skjer i henhold til nettselskapets leveringsplikt, jf. energiloven § 3-3, settes lik områdepris på Nord Pool Spot pluss maksimalt 5 øre per kWh i påslag eksklusive avgifter.