Nettleiepriser for innmating fra plusskunder i Fredrikstad:

Terje Gabrielsen

Priser fra 1. mars 2023:

Vinter (1.3.23-30.4.23 og 1.10.23-30.4.24): -9,1 øre/kWh (-11,375 øre/kWh inkl. mva)
Sommer (1.5.23-30.9.23): -7,0 øre/kWh (-8,75 øre/kWh inkl mva)